BRANDKLASSE D POEDERBLUSSER 12-KILO | METAALBRANDEN


Metaal brandblusser kopen? Metaalblusser die zich in duurzaamheid en hoge kwaliteit onderscheid. Metaalbranden zijn altijd zeer moeizaam te blussen branden. Metaalbranden zoals magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium branden zijn uiterst moeizaam te blussen. De blusstof is een speciaal samengesteld klasse-D bluspoeder dat met de speciale spuitlans effectief over brandend metaal wordt verspreid. Metaalbranden zijn bijzonder fel (magnesium in vuurwerk en flitsblokjes. Behalve dat metaal brandblussers aan de bijzondere bluslans zijn te herkennen is staat ook op het etiket vermeldt in welke brandklassen deze soorten brandblussers inzetbaar zijn. Brandklasse-D poederblusser met Rijkskeurmerk eenvoudig online kopen.


Onderhoud brandklasse-D poederblusser. Onderhoud D-poeder brandblustoestellen volgens NEN2559 minimaal jaarlijks. Wij kennen alle blusmiddelen en vereiste brandblusser onderhoud voorschriften door en door. Adequaat onderhoud aan poederblusapparaten is voor de betrouwbare werking tijdens brand blussen van groot belang. De D-poeder blustoestellen in de webwinkel zijn erkende brandblussers die prima aan de geldende voorschriften en eisen voldoen.


BRANDBLUSSER | METAALBRAND: