LITHIUM BRANDBLUSSERS 


Een lithium-accu brandblusser bevat speciaal blusmiddel om lithium batterijen of accu te blussen. Elektrische apparatuur wordt steeds vaker van een lithium batterij of accu voorzien. Hiermee stijgt evenredig het aantal branden dat door een lithium accu of batterij wordt veroorzaakt. Lithium accubranden geven giftige-stoffen gevaar met zich. Deze brandsoort wordt zeer heet waarbij de temperatuur snel oploopt en dat terwijl een lithium accu/batterij in e-bikes, hoverboards, gsm's, scootmobielen, auto’s en interne transportmiddelen of laadstations worden gebruikt. Meest bekende accu branden zijn voertuigbranden, branden in acculaadstations en vooral in bedrijven die voorzien in opslag van auto-accu's, fietsaccu revisie of accu-recycling. Koop brandblusser voor brand veroorzaakt door lithiumaccu.


Waarom lithium-brandblusser? Een lithium-accu dient om energie in op te slaan waarbij de chemische energie in elektrische energie wordt omgezet. Lithium accu’s en batterijen onderscheiden zich door een hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid. Speciale soorten brandblussers zontwikkeld doordat lithium-ion accu's in bijvoorbeeld elektrisch aangedreven voertuigen overhit kunnen raken en daardoor in brand vliegen. De meest bekende accubranden zijn dan auto accubranden. Voertuigen door accu's aangedreven zijn elektrische voertuigen. Een accubrand vindt meestal plaats bij opladen door gebruik van niet-originele laders, overladen of door beschadigingen aan de accu. Omdat steeds meer toepassingen ook gebruik maken van een lithium accu of batterij neemt ook het aantal accubranden sneller toe. Om een accubrand veilig doeltreffend te blussen dient dit met specifiek blusmiddel gedaan te worden. Lithium brandblussers bieden hoge blusprestaties ter voorkoming van branduitbreiding veroorzaakt door brand ontstaan in een accucel waardoor een thermal runaway ontstaat. Is uw organisatie dagelijks bezig met lithium accu's en worden deze in grote aantallen opgeslagen dan adviseren wij onze voordelige lithiumaccu-bluswagen.


LITHIUM BRANDBLUSSERS | LI-ION BATTERIJEN EN LAADSTATIONS:

LITHIUM BRANDBLUSSERS | TOEZICHTHOUDERS

Biedt u vanuit (lithium) accu en batterij revisie plus verkoop dan dient u met de controle van certificerende instanties rekening te houden. Dit geldt ook voor organisaties en bedrijven die met (lithium) acculaadstations, accu's en batterijen werken. Dat betekent dat certificerende instanties en ook toezichthouders spontaan uw bedrijf bezoeken om te controleren of aan de brandveiligheid vereisten wordt voldaan. Let op dat voor zakelijke toepassing minimaal een 9-liter lithium brandblusser is vereist. Zorg dat u wel aan de vereisten voor de verzekering en gebruiksvergunning voldoet. Neem voor informatie gerust contact op.


LITHIUM BRANDBLUSSERS | PICTOGRAMMEN BRANDGEVAAR DOOR ACCU
LITHIUM BRANDBLUSSERS | PICTOGRAMMEN ACCULAADSTATION - BLUSINSTRUCTIE
LITHIUM BRANDBLUSSERS | AANVULLENDE ARTIKELEN