AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

LITHIUM BRANDBLUSSER


Een lithium-brandblusser bevat speciaal blusmiddel om effectief lithium-batterijen of lithium accu's te blussen. Elektrische apparatuur wordt steeds vaker van een lithium batterij of accu voorzien. Hiermee stijgt evenredig het aantal branden dat door een lithium accu of lithium batterij wordt veroorzaakt. Lithium accubranden brengen een onderschat gevaar met zich. Een lithium brand wordt zeer heet waarbij de temperatuur enorm snel oploopt. Batterijen worden o.a. in e-bikes, hoverboards, gsm's, scootmobielen, auto’s en interne transportmiddelen (laadstations) in bedrijven gebruikt en dat terwijl accubranden zeer moeilijk te blussen branden zijn. Meest bekende accu branden zijn voertuigbranden, acculaadstations en bij bedrijven die voorzien in opslag van accu's in accu-revisie en accu-recycling.


Waarom lithium-brandblusser? Een lithium-accu dient om energie in op te slaan waarbij de chemische energie in elektrische energie wordt omgezet. Lithium accu’s en batterijen onderscheiden zich door een hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid. Lithium-brandblussers zijn ontwikkeld doordat lithium-ion accu's in bijvoorbeeld elektrisch aangedreven voertuigen oververhit kunnen raken en in brand raken. De meest bekende lithium branden zijn dan ook autobranden. Auto’s met lithium batterijen zijn kostbare voertuigen met achteraf groot kapitaalverlies. Een accubrand vindt meestal plaats bij het opladen door gebruik van niet-originele laders, overladen of door beschadigingen. Omdat steeds meer toepassingen ook gebruik maken van een lithium-accu of batterij neemt ook het aantal accu-branden drastisch toe. Om een accubrand veilig en doeltreffend te blussen dient dit met specifiek blusmiddel te gebeuren. Lithium brandblussers bieden hoge blusprestaties ter voorkoming van branduitbreiding veroorzaakt door een accu in voertuig, vaartuig, consumentenelektronica of op het werk. 


LITHIUM BRANDBLUSSER | LI-ION ACCU:
BRANDGEVAAR ACCU PICTOGRAMMEN:
BRANDBLUSSER PICTOGRAM STICKER - BORDEN: