WIJ ZIJN TOT 2 AUGUSTUS OFFLINE

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE


De risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 voor werkgevers verplicht. Het houden van een Risico-inventarisatie en evaluatie is de taak van de binnen uw organisatie aangewezen medewerker die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid risico's op de werkvloer. In kleine bedrijven is dit veelal de eigenaar of personeelsfunctionaris. In grote bedrijven is iemand aangesteld voor het opstellen, beheren en controleren van kwaliteit, Arbo en milieu richtlijnen. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Deze medewerker dient zich op de hoogte te brengen van de geldende regelgevingen en veiligheidsmiddelen (bijv. BHV, EHBO, brand, enz.) specifiek geldend voor uw onderneming of organisatie. Behalve de bedrijfsveiligheid RI&E is het bij BlusPunt.nl ook mogelijk om een risico inventarisatie (ICT-scan)  van de computerruimte op te maken. De ICT ruimte is een speciale ruimte die voor de lifeline van uw onderneming of organisatie van kritisch belang is. Vanuit de ICT-scan worden risico's en verbeterpunten getoond. RISICO INVENTARISATIE & PLAN VAN AANPAK

Met de Risico-Inventarisatie en Evaluatie voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichting en voorkomt mogelijke boetes van de Inspectie SZW. Vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn ook voordelen te behalen. Zo worden verborgen arbeidsrisico’s ondervangen en kan in bepaalde gevallen een flinke kostenbesparing door lager verzuim, minder ongevallen en hogere productiviteit worden bereikt. In de Risico-Inventarisatie en Evaluatie legt u namelijk vast welke gezondheid en veiligheidsrisico's de werkzaamheden binnen uw organisatie met zich meebrengen. Ook worden deze risico's regelmatig geëvalueerd en u onderzoekt hoeveel medewerkers aan een risico onderhevig zijn en voor hoe lang. Ook dient er een schatting te worden gemaakt van hoe groot de kans op een bepaald risico is. Bij de Risico-Inventarisatie en Evaluatie hoort ook een plan van aanpak (PvA) waarin wordt beschreven welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. De Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA heeft en of deze compleet zijn. Zijn de RI&E en of het PvA niet volledig dan kan de Inspectie u een boete opleggen. Voorkom een boete en zorg dat u veiligheidsvoorzieningen goed voor elkaar heeft. Wij bieden in onze webshop een totaalassortiment brand blusmiddelen, veiligheidspictogrammen, oogspoelflessen, verbandkoffers en nog veel meer veiligheidsartikelen om u compleet van dienst te kunnen zijn.RISICO INVENTARISATIE BIJ VERANDERINGEN

De risico-inventarisatie en evaluatie is geen eenmalige actie. Het is een dynamisch document zijn dat regelmatig dient te worden herzien en bijgewerkt. Als de situatie binnen de organisatie verandert door bijvoorbeeld een verhuizing, verbouwing of uitbreiding van dienstverlening of productie dan dient u de RIE voor dit deel van het stappenplan opnieuw uit te voeren. Heeft u reeds in AED, BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid middelen en cursussen voorzien dan is dit essentieel om in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie te benoemen. Voordelig Risico Inventarisatie en Evaluatie voor uw bedrijf of organisatie opstellen! 


Neem via het onderstaande contact formulier contact op.