VLUCHTMASKER PICTOGRAMMEN


Vluchtmasker pictogram borden of stickers geven de locaties van vluchtmaskers in gebouwen aan. Bij brand is het zaak om (dodelijke) slachtoffers door rook gassen en giftige stoffen te voorkomen. Vluchtmaskers bieden hierbij uitkomst. Aan de hand van vluchtmasker borden en sticker pictogrammen is het bij een brandcalamiteit voor personen snel duidelijk waar de vluchtmaskers zich bevinden. De vluchtmasker veiligheidsborden voldoen aan de meest recente richtlijn die voor veiligheid symboolborden in bedrijven gelden. In de webshop vluchtmasker pictogrammen en overige veiligheidsborden eenvoudig online kopen.


PICTOGRAMMENWINKEL LOCATIE VLUCHTMASKER: