AANBIEDING BRANDBLUSSERS & BEDRIJFSVEILIGHEID ARTIKELEN | TEL. 085 – 1304730

PICTOGRAMMEN BEDRIJFSVEILIGHEID


Webshop pictogram bordjes bedrijfsveiligheid. Locaties van blusmiddelen dienen goed zichtbaar te zijn. Dit geld ook voor in bedrijfspanden aanwezige AED EHBO, BHV en evacuatie hulpmiddelen. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van brandveiligheid in bedrijven. In Europa geldt EN-ISO7010 als meest recente norm voor veiligheid pictogrammen. De norm omvat veiligheidstekens voor werkomgevingen. Voor de RI&E is het verstandig om boven of directe nabijheid oogspoelstationsnooduitgangen, bluswagens, blusdekens, brandblussers, brandhaspels, bhv-locaties een pictogram bord van 20x20cm te plaatsen. In onze pictogrammenshop volop aanduidingsborden. Van gebodsborden, waarschuwingsborden tot locatie borden veilig online kopen. Bedrijfsveiligheid pictogrammen volgens recente voorschriften zodat u aan het Bouwbesluit en uw Gebruiksvergunning voldoet.


PICTOGRAMMEN BEDRIJFSVEILIGHEID

VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN

De adviseurs van BlusPunt-Brandblussers weten wat u moet doen om aan de brandbeveiliging eisen vanuit het Bouwbesluit te voldoen..! Hiertoe kunnen wij ook voor uw bedrijf of organisatie inventariseren welke blusmiddelen en hoeveel blusmiddelen er minimaal in uw bedrijfspand benodigd zijn. Zo checken we waar veiligheidspictogrammen benodigd zijn en of er voldoende goedgekeurde brandblussers en of brandslanghaspels zijn. Brand is een calamiteit waarbij direct moet worden ingegrepen. Door het aanbrengen van veiligheidspictogrammen op daartoe voorgeschreven hoogten zijn brandblussers bijvoorbeeld snel te lokaliseren. Dit geldt ook voor verbandkoffers en EHBO hulpmiddelen zoals oogspoelmiddel of pleisterdispensers. Neem bij vragen gerust contact op.


PICTOGRAMMEN BEDRIJFSVEILIGHEID MEEST VERKOCHT