PICTOGRAMMEN BEDRIJFSVEILIGHEID


Webshop pictogrammen bedrijfsveiligheid Drenthe. Locaties van blusmiddelen dienen goed zichtbaar te zijn. Dit geld ook voor in bedrijfspanden zijnde AED EHBO, BHV en evacuatie hulpmiddelen. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van (brand)veiligheid in bedrijven. In Europa geldt EN-ISO7010 als meest recente norm voor veiligheid pictogrammen. De norm omvat veiligheidstekens voor werkomgevingen. Vanuit de Arbowet is het verplicht om boven of in de directe nabijheid van oogspoelstationsnooduitgangenbrandblussers, brandhaspels, bhv-locaties en verbandkoffers een pictogram (20x20cm) te plaatsen. In de pictogrammenshop alle soorten aanduidingsborden. Van gebodsborden, waarschuwing borden tot BHV borden. Bedrijfsveiligheid pictogrammen volgens recent voorschrift om aan eisen voor veilig werken te voldoen.


PICTOGRAMMEN BEDRIJFSVEILIGHEID


VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN

De adviseurs van BlusPunt-Brandblussers weten wat u moet doen om aan de brandbeveiliging eisen vanuit het Bouwbesluit te voldoen..! Hiertoe kunnen wij ook voor uw bedrijf of organisatie inventariseren welke blusmiddelen en hoeveel blusmiddelen er minimaal in uw bedrijfspand benodigd zijn. Zo checken we waar veiligheidspictogrammen benodigd zijn en of er voldoende goedgekeurde brandblussers en of brandslanghaspels zijn. Brand is een calamiteit waarbij direct moet worden ingegrepen. Door het aanbrengen van veiligheidspictogrammen op daartoe voorgeschreven hoogten zijn brandblussers bijvoorbeeld snel te lokaliseren. Dit geldt ook voor verbandkoffers en EHBO hulpmiddelen zoals oogspoelmiddel of pleisterdispensers. Neem voor informatie gerust contact op.