LEGIONELLA-PREVENTIE


Legionella-preventie brandslanghaspels. Brandhaspels worden in gebouwen op de drinkwaterleidingen aangesloten. Regelgeving vereist dat bepaalde maatregelen genomen dienen te worden zodat er geen water vanuit de brandslang(en) het drinkwaterleidingnetwerk terug kan stromen. De legionella keerklep voorkomt de ophoping en vermenigvuldiging van de legionellabacterie in brandslangen. Er worden dan ook m.b.t. tot de legionella-preventie zeer hoge eisen aan apparatuur dat op drinkwaterleidingen wordt aangesloten, gesteld. Brandslanghaspels worden in bedrijfsgebouwen over het algemeen op de gebouw drinkwatervoorziening aangesloten. Neem voor informatie gerust contact met de klantenservice op.


In drinkwaterleidingen kan legionella voorkomen. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer de hoeveelheid legionella in brandslangen maar onder een veilige grenswaarde blijft. Gevaar van de legionella bacterie is dat legionella zich al bij temperaturen tussen 25ºC en 55ºC explosief kan vermenigvuldigen. Vooral als water stilstaat kan legionella snel aangroeien. Dit wordt voorkomen door periodieke doorstroming van water door brandslangen. Voor legionellapreventie bij een brandslanghaspel is het plaatsen van een keerklep noodzakelijk. De keerklep dient op een afstand van max. 15cm vanaf de afsluiter, tussen de afsluiter en brandhaspel geplaatst te worden. De afsluiter dient in gesloten stand met de verzegeling verzegeld te zijn..! In de webshop voor legionellapreventie degelijke keerkleppen en voor visuele instructie legionella-preventie stickers en bordjes. Legionella-preventie artikelen voor brandslanghaspel eenvoudig online kopen. Keerkleppen in gebouwgebonden waterleidinginstallaties dienen net als als het controleren en keuren van brandhaspels jaarlijks gecontroleerd te worden.


LEGIONELLA KEERKLEPPEN | LEGIONELLAPREVENTIE:
LEGIONELLAPREVENTIE STICKERS:
BRANDSLANGHASPEL | LOCATIE PICTOGRAMMEN: