BRANCARD PICTOGRAMMEN


Een brancard pictogram of sticker geeft de locatie van brancards in gebouwen aan. Bij bedrijfsongevallen is het zaak om gewonde personen zo snel mogelijk en veilig naar de medische dienst in het bedrijf te vervoeren. Aan de hand van brancard noodpictogrammen is het bij een calamiteit voor aanwezige personen snel duidelijk waar de brancard zich bevindt. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming, instandhouding en optimaliseren van de bedrijfsveiligheid. NEN-EN-ISO7010 omvat regelgeving veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. Webshop brancard pictogrammen.


PICTOGRAMMENWINKEL LOCATIE BRANCARD | BORDEN - STICKERS: