PBM VERPLICHT  PICTOGRAMMEN


Webshop gebodsborden helm, veiligheidsbril en gehoorbescherming verplicht! In fabrieken en op bouwterreinen zijn vaak geluiden die het gehoor kunnen aantasten. Ook kunnen zware materialen omlaag vallen. In deze omgevingen wordt snel letsel opgelopen waardoor het dragen van helm, veiligheidsbril en gehoorbescherming verplicht is. Dit ter voorkoming van gehoorbeschadiging, oog- en hoofdletsel. In de webshop bordje helm, veiligheidsbril en gehoor bescherming dragen verplicht in verschillende afmetingen. Behalve blauwe gebodsborden in de webshop ook pictogram borden voor snelle lokalisatie van de aanwezige EHBO, brand, BHV en evacuatie hulpmiddelen. Ook goedkope brandblussers, verbandkoffers en blusdekens. Voordelige controle brandblussers?


WEBSHOP BORDJES | HELM, VEILIGHEIDSBRIL EN GEHOORBESCHERMING VERPLICHT: