METERKAST PICTOGRAMMEN


Pictogram bord en sticker meterkast. Pictogrammen om locatie meterkast en aanwezigheid elektrische spanning aan te duiden. Waarschuwingsborden geven een gevaarlijke situatie of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan. In dit geval de locatie van een meterkast. Zowel de meterkast deursticker als het bord hebben de gele kleur. De opvallend gele kleur dient voor snelle herkenbaarheid van mogelijk gevaar. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van de bedrijfsveiligheid in bedrijven. Deze norm omvat regelgeving voor veiligheidstekens in bedrijven en de openbare ruimten. De meterkast pictogrammen voldoen prima aan deze norm. In de webshop meterkast brandblussers, pictogram sticker of bord veilig online kopen. In de webshop ook voordelige bedrijfsverbandkoffers en verbanddozen voor brandwondverzorging. BlusPunt biedt ook voordelige blusmiddelencontrole..!


METERKAST PICTOGRAMMEN
BRANDBLUSSER METERKAST | KOOLZUURGAS (CO2):
BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN
PICTOGRAMMEN WATERAFSLUITER
PICTOGRAMMEN GASAFSLUITER