GEHOORBESCHERMING VERPLICHT PICTOGRAMMEN


Webshop gebodsborden dragen gehoorbescherming verplicht! In ruimten van productiebedrijven en fabrieken zijn vaak geluiden met een bepaald volume dat het gehoor kan aantasten. In deze veelal machine rijke omgevingen is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Dit ter voorkoming van gehoorletsel. In de webshop bordje gehoorbescherming dragen verplicht in verschillende afmetingen online kopen. De blauwe bordjes duiden aan dat gehoorbescherming verplicht is. Behalve blauwe veiligheid gebodsborden in de shop ook pictogram borden voor snelle lokalisatie van aanwezige EHBO, brand, BHV en evacuatie hulpmiddelen. In de webshop brandblussers, verbandkoffers, blusdekens en handige BHV-wagens. Controle blusmiddelen? Voordelige onderhoud prijzen..!


WEBSHOP BORDJES | GEHOORBESCHERMING VERPLICHT: