WATERAFSLUITER PICTOGRAMMEN


Waterafsluiter pictogram stickers en borden. Aanduiding locatie waterafsluiter pictogram met tekst waterafsluiter. Gele waarschuwing pictogrammen duiden gevaar en of een gevaarlijke situatie aan. Dit gele driekante waterafsluiter pictogram met de tekst waterafsluiter duidt de locatie van de (hoofd) waterafsluiter in het gebouw aan. Het kan zijn dat bij een bepaalde calamiteit dat de waterafsluiter juist dicht of open gezet dient te worden. Deze pictogrammen maken het eenvoudiger om de locatie van waterafsluiters te vinden. De pictogrammen voldoen aan de Europese norm EN-ISO7010. Gele vinyl waterafsluiter stickers en bordjes in verschillende afmetingen. EN-ISO7010 waterafsluiter pictogrammen voldoen aan Internationale eisen die sinds 2015 verplicht zijn. Behalve water afsluiter pictogrammen ook in de webshop alle soorten bedrijfsveiligheid pictogrammen voor aanduiden locaties van blusmiddelen en BHV EHBO materialen.


WATERAFSLUITER PICTOGRAMMEN
GASAFSLUITER PICTOGRAMMEN
METERKAST PICTOGRAMMEN
CV-RUIMTE PICTOGRAMMEN