VEILIGHEIDSBRIL VERPLICHT PICTOGRAMMEN


Webshop gebodsborden dragen veiligheidsbril verplicht! In die ruimten en omgevingen waar met gevaarlijke voor ogen irriterende en bijtende stoffen wordt gewerkt is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Dit ter voorkoming van oogletsel en oog beschadiging. In de webshop bordje veiligheidsbril dragen verplicht in verschillende afmetingen online kopen. Deze blauwe bordjes duiden aan dat het dragen van een veiligheidsbril verplicht is. In de webshop bieden wij oogspoelmiddel in flacons ondergebracht in stofvrije oogspoelstations.  Behalve blauwe veiligheid gebodsborden in de shop ook locatie pictogram borden voor snelle lokalisatie van aanwezige EHBO, brand, BHV en evacuatie hulpmiddelen. Behalve diverse veiligheidsborden en gebodsborden ook in de webshop goedkope brandblussers, verbandkoffers, blusdekens en handige BHV-wagens. Controle blusmiddelen? Wij hanteren voordelige onderhoud prijzen..!


VEILIGHEIDSBRIL VERPLICHT PICTOGRAMMEN | BORDJES:
VEILIGHEIDSBRIL VERPLICHT PICTOGRAMMEN | STICKERS: