KOOLZUURGASBLUSSERS ( CO2 )


Koolzuurgas brandblussers om veilig brand in elektrische apparatuur te blussen zonder electrocutie gevaar. In de webshop eenvoudig bestellen. De koolzuurgas brandblussers zijn de beste brandblussers voor schoon blussen van brand in serverruimtes, laboratoria, bij productiemachines, verdeelkasten, schakelkasten en kantoorapparatuur. Neem voor maatwerk prijzen voor uitvoeren onderhoud aan koolzuurgasblussers contact op. Koolzuurgas is een uitermate geschikt blusmiddel voor het blussen van brand in ruimten die kostbare elektrische apparatuur en installaties bevatten. Het zijn uitstekende brandblussers voor brandbestrijding in datacenters, groepenkast besturingskasten. Online koolzuurgasblusser ( CO2 ) bestellen is eenvoudig. Advies koolzuurgasblusser kopen? Neem contact op.


KOOLZUURGAS ( CO2 ) BRANDBLUSSERS | APPARATUUR - INSTALLATIES:
KOOLZUURGAS ( CO2 ) BRANDBLUSSERS | OPHANGBEUGELS
KOOLZUURGAS ( CO2 ) BRANDBLUSSERS | PICTOGRAMMEN - BRANDBLUSSERKAST:

KOOLZUURGAS BRANDBLUSSER KOPEN

Welke koolzuurgas brandblusser kopen? Kopen van een koolzuurgas-brandblusser met een bepaalde inhoud hangt af van waar u de koolzuurgasblusser gaat ophangen. Overal zijn brandbare stoffen, ontvlambare vloeistoffen en elektrische apparaten. Bij brand moet onmiddellijk worden ingegrepen. Hierbij dient het risico op letsel tijdens blussen van brand minimaal te zijn. Wanneer apparatuur (meterkast, keuken, computerapparatuur, enz.) in brand staat moeten we tijdens het blussen niet onder stroom komen te staan. Koolzuurgasblussers worden ook wel CO2 brandblussers of koolzuursneeuwblussers genoemd. Deze soorten brandblussers zijn uitermate geschikt voor blussen op onder spanning staande apparatuur ook omdat koolzuurgas ( CO2 ) een schoon blusmiddel is.


Met de lichte 2-kilo koolzuurgasblusser is een beginnende brand snel te blussen. BlusPunt Brandblussers verkoopt koolzuurgas brandblussers met 2 of 5 kilo. Beide soorten koolzuurgas brandblussers bevatten vloeibaar Co2 dat na expansie in blusgas wordt omgezet. Omdat het blusmiddel in koolzuurgasblussers met een hogere opslagdruk dan bij schuimblussers en poederblussers het geval is zijn koolzuurgasblussers van overdruk beveiliging voorzien. In de webshop kun je eenvoudig je nieuwe koolzuurgasblusser bestellen. Bij ons ook voordelig onderhoud om kosten van controle brandblussers en brandslanghaspels te besparen.