AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS


Automatische brandblussers voor 24/7 brandpreventie. Automatische brandblussers die zonder 230V aansluiting of bediening door personen, automatisch brand blussen. Brandblusser meterkast, groepenkast, CV-kast, ICT kast, motorruimte, wasdroger en andere brandrisicovolle objecten in bedrijven en thuis. Bij brand moet er immers onmiddellijk worden ingegrepen. Risico op letsel en schade tijdens het blussen dient buitenwege te blijven. Wanneer elektrische apparatuur in brand staat dient er geen sprake van elektrische geleiding zijn. Deze automatische brandblussers zijn volledig zelfactiverend, bieden veilige bluswerking en vanwege geringe omvang en flexibliteit snel te monteren / plaatsen. Voorkom branduitbreiding met automatische blusser.


Automatische brandblussers voor object brandbestrijding. Deze automatische brandblussers met 1.6m3 en 16m3 bluscapaciteit hebben als doel voorkomen van branduitbreiding zodat door de automatische bluswerking brandschade kan worden beperkt. Voordelige automatische brandblussers voor uitermate snel bestrijden van brandrisico objecten en indien nodig van afstand in een brand te werpen. Neem voor informatie over automatische brandblussers contact op.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS | ONDERHOUDSVRIJ

AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS | ACTIVATIE

Het bijzonder grote voordeel van deze soorten goedkoopste automatische brandblussers is dat deze niet door een persoon of door een elektrische aansluiting hoeven te worden geactiveerd. Stijgt de omgevingstemperatuur boven de maximale waarde dan openen de brandblussers vanzelf en gaat het blusmiddel een thermische reactie (afkoeling en afdekking) met de brand aan. Hierdoor zal de branddriehoek op meerdere punten onderbroken worden. Deze blusmiddelen zijn uitstekend voor brandpreventie in of nabij meterkasten, serverkasten, witgoed apparaten, werkplaats. Soorten brandblussers absoluut aan te raden voor brandpreventie nabij warmtebronnen of bij andere brandrisicovolle situaties. Neem contact op voor meer informatie over deze automatische brandblussers.