ADEMLUCHT VERPLICHT PICTOGRAMMEN


Webshop gebodsborden ademlucht verplicht! In zuurstofarme ruimten en omgevingen wordt het dragen van een ademluchttoestel verplicht. Ademlucht (vroeger perslucht genoemd) is samengeperste lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Ademlucht wordt gebruikt door onder anderen duikers en brandweerlieden. Bij deze adembescherming wordt gebruik gemaakt van ademlucht uit flessen. Wanneer men gaat werken in een ruimte waar optimale ventilatie niet mogelijk is het dragen van onafhankelijke adembescherming verplicht. Ademluchttoestellen werken met ademlucht onder hoge druk in flessen waarbij de lucht gedoseerd naar behoefte in het masker wordt gebracht. Een ademluchttoestel biedt de veiligste methode voor het werken in zuurstofarme ruimten. Met een ademluchttoestel heeft de gebruiker optimale bewegingsvrijheid, maar een beperkte tijd om te werken. Behalve blauwe gebodsborden in de webshop ook pictogram borden voor EHBO, brand, BHV en evacuatie hulpmiddelen. In de webwinkel ook brandblussers, verbandkoffers, blusdekens en handige BHV-wagens. Controle brandblussers en brandslanghaspels? Bij BlusPunt Brandblussers voordelige prijzen voor controleren van blusmiddelen.


WEBSHOP BORDJES | ADEMLUCHT DRAGEN VERPLICHT: