BRANDBLUSSERS GEBOUWINSTALLATIES | WEBSHOP


Brandblussers om brand gebouwinstallaties te blussen? Koolzuurgas brandblussers voor brandbeveiliging  nabij gebouwinstallaties, kantoorapparatuur en elektriciteitsvoorzieningen. Een technische installatie in een bedrijfspand is een reëel brandrisico. Dit omdat gebouwinstallaties zich vaak buiten het zicht in afgesloten ruimten en kasten bevinden. BlusPunt is de leverancier van brandblussers, brandslanghaspels, BHV-materialen voor optimale bedrijfsveiligheid. Behalve nieuwe blusmiddelen tevens goedkoop onderhoud blusmiddelen!


BRANDBLUSSERS GEBOUWINSTALLATIES:
KASTBLUSSYSTEEM | ONSCHADELIJK BLUSGAS
GEVAAR PICTOGRAM STICKERS | INSTRUCTIEBORD KOOLZUURGASBLUSSER:
BRANDBLUSSER LOCATIE PICTOGRAM BORDEN: