BRANDBLUSSERS GEBOUWINSTALLATIES


Brandblussers om brand gebouwinstallaties veilig te blussen. Goedkope koolzuurgasblussers voor brandbeveiliging nabij elektrische gebouwinstallaties, kantoorapparatuur en elektriciteitsvoorzieningen. Een technische installatie in een bedrijfspand is een reëel brandrisico. Dit omdat gebouwinstallaties zich veelal buiten het zicht in een afgesloten ruimte of kast bevindt. BlusPunt is de voordelige leverancier van brandblussers, brandslanghaspels, BHV-materialen voor optimale bedrijfsveiligheid. Behalve nieuwe goedkope brandblussers ook goedkoop onderhoud blusmiddelen. Nu ook bij BlusPunt Brandblussers aanbieding lithium-brandblusser voor veilig blussen van lithium accu branden.


Ruim assortiment brandblussers gebouwinstallaties met diverse inhoud. De beste brandblussers om brand in gebouwgebonden installatie te blussen zijn dus koolzuurgasblussers. Koolzuurgasblussers worden ook Co2-brandblussers of koolzuursneeuwblussers genoemd. Het blusmiddel in koolzuurgasblussers is een schoon blusmiddel. Dat wil zeggen dat het vloeibare brandblusmiddel na activatie met de buitenlucht in aanraking komt en direct transformeert naar schoon Co2 blusgas dat veilig is bij blussen op onder spanning staande apparatuur zoals een besturingskast, groepenkast en andere kostbare apparatuur in bedrijven.


BRANDBLUSSERS GEBOUWINSTALLATIES | CO2 BRANDBLUSSERS
Product
BRANDBLUSSERS GEBOUWINSTALLATIES | GEVAAR PICTOGRAM STICKERS:
BRANDBLUSSERS GEBOUWINSTALLATIES | BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN: