VLUCHTWEGPLATTEGROND


Waarom vluchtwegplattegrond maken? Een vluchtwegplattegrond dient bij een calamiteit voor dat in een gebouw aanwezige personen aan de hand deze plattegrond snel het pand kunnen verlaten. Vluchwegplattegronden zijn voor bedrijven verplicht vanuit RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de Arbowet. Wat is een vluchtwegplattegrond? Een vluchtweg plattegrond is een plattegrond waarop de indeling van een gebouw, verdieping of afdeling staat afgebeeld. Met veiligheidssymbolen ziet u in één oogopslag onder andere waar u zich bevindt en waar de verzamelplaats(en) is/zijn. Op vluchtwegplattegronden worden ook de blusmiddelen, BHV/EHBO voorzieningen en vluchtwegen aangeduid. Om de vluchtwegplattegronden aan de wand te bevestigen in de webshop (onderstaand) ook voordelige kliklijsten in A3 en A4 afmeting. Neem voor advies gerust contact op.


VLUCHTWEGPLATTEGROND | EHBO ARTIKELEN

Behalve voor het laten maken van één vluchtwegplattegrond of meerdere vluchtwegplattegronden bieden wij in de webshop verschillende BHV-artikelen en EHBO materialen. Aanwezigheid van opgeleide bedrijfshulpverleners is binnen ieder bedrijf of organisatie een vereiste. Wanneer zijn bedrijfshulpverleners in een bedrijf of organisatie verplicht? Iedere organisatie of bedrijf met meerdere werknemers dient een eigen BHV organisatie te hebben. De BHV cursus zorgt dat medewerkers in bedrijfshulpverlening getraind raken. Bij hoeveel werknemers is een BHV cursus verplicht? De BHV cursus en de periodieke BHV herhaling trainingen zijn voor elke organisatie met één of meer medewerkers verplicht (gedetacheerde uitzendkrachten tellen mee). BlusPunt Brandblussers biedt u de EHBO-wandstations MKB, BOUW, HACCP, INDUSTRIE om EHBO middelen op strategische locaties direct voorhanden en overzichtelijk bij elkaar te hebben.


VLUCHTWEGPLATTEGROND | EHBO WANDBORD MKB - BOUW - HACCP - INDUSTRIE

VEILIGHEIDSPLATTEGROND

Een veiligheidsplattegrond wordt ook vluchtplantekening, vluchtwegplattegrond of ontruimingsplattegrond genoemd. Voor het maken van een plattegrond is de prijs afhankelijk van het volgende. Worden tekeningen digitaal aangeleverd? Dient de inventarisatie nog te gebeuren of is deze reeds gedaan? Uit hoeveel verdiepingen bestaat het pand of de panden? Wat is het aantal benodigde tekeningen en dienen deze in een wissellijst geplaatst te worden? Voor bedrijven met meerdere gebouwen zoals filiaalbedrijven worden dezelfde structuren gebruikt. Neem voor het maken van bedrijfsplattegronden gerust contact op.