PICTOGRAMMEN BRANDPREVENTIE


Pictogram borden en stickers brandpreventie voorzieningen en brandgevaren. Pictogrammen om locaties brandblusser, brandslanghaspel, blusdeken, enz. aan te duiden. Pictogram borden geven een visuele indicatie waar de dichtstbijzijnde blusmiddelen hangen. Zowel de brandgerelateerde brand pictogrammen borden als deurstickers hebben de rode kleur. Deze kleur dient voor snelle herkenbaarheid van brandpreventie voorzieningen in en rondom gebouwen, voer tuigen, vaartuigen of andere objecten. Zo wordt de kleur groen op pictogrammen voor duidelijke evacuatie van personen uit bedrijfsgebouwen gebruikt. De gele pictogram borden duiden gevaar aan. Kleuren en symbolen van bedrijfsveiligheid pictogrammen worden in projectienorm NEN4001:2006 geregeld. In de webshop bieden wij op een specifieke pagina combinatieborden met brandblusser, handmelder en of brandhaspel. Neem bij vragen gerust even contact op.


BLUSMIDDELEN PICTOGRAMMEN WINKEL: