POEDERBLUSWAGENS


Poederwagen kopen? Poederbluswagens met ABC poeder voor het blussen van oppervlakte brand. Poederbluswagens hebben een inhoud van 50-kilo ABC poeder geschikt voor blussen in brandklassen A, B en C. Vaste stoffen, vloeibare stoffen, vloeistoffen die bij verhitting vloeibaar worden en gassen. Poederwagens worden vooral ingezet bij snel ontwikkelende branden en waar schade door bluspoeder acceptabel is. Denk hierbij aan bedrijven in de industrie waar met brandgevaarlijke materialen en vloeistoffen gewerkt wordt of bij hoge temperaturen materialen bewerkt worden. Poederwagen om gedurende lange tijd ononderbroken te blussen. De mate van effectief blussen wordt namelijk vooral bepaald door de hoeveelheid blusstof welke per seconde op de brand kan worden gebracht. In de webshop verschillende bluswagensgoedkope-poederblussers en brandhaspelwagens met Rijkskeurmerk kopen.


BLUSWAGEN | ABC POEDER:
BLUSWAGEN LOCATIE PICTOGRAMMEN: