EVACUATIE PICTOGRAMMEN


Uitgangen en vluchtwegen worden in bedrijfspanden met pictogram borden aangeduid. Aan de hand van noodpictogrammen is het bij een calamiteit voor aanwezige personen snel duidelijk waar de uitgang zich bevindt. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van de veiligheid in bedrijven. In Europa geldt NEN-EN-ISO7010 voor bedrijfsveiligheid pictogrammen. De norm omvat regelgeving van veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. Voorschrift is dat boven of nabij nooduitgangen, bluswagens, blusdekens, brandblussers, brandhaspels, bhv-locaties een pictogram moet zijn geplaatst. Webshop evacuatie noodpictogrammen veilig online per IDeal kopen. Neem voor advies gerust contact op.


BHV PICTOGRAM BORDEN WEBSHOP: