GEVAAR PICTOGRAMMEN | ALGEMEEN


Waarom gevarenborden in bedrijven aan wanden en op deuren bevestigen? Gevarenborden attenderen ons op gevaarlijke situaties of op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, specifieke ruimten, installaties en systemen. Pictogram borden worden per categorie ingedeeld. Zo hebben gevaarsborden een gele kleur. Deze kleur dient voor snelle herkenbaarheid van gevaar. Pictogrammen in overige veiligheidskleuren zijn: rood voor brandveiligheid, groen voor evacuatie en EHBO/BHV. Pictogram borden in de webwinkel voldoen aan NEN-EN-ISO7010. De meest recente norm op het gebied van veiligheidsborden in gebouwen.


ALGEMEEN GEVAAR AANDUIDING PICTOGRAM BORDEN: