Een BHV-plan is voor bedrijven verplicht. Wat er in het BHV-plan benoemd dient te worden is afhankelijk van de grootte en het type bedrijf. Het opstellen het BHV plan wordt in overleg met uw preventiemedewerker gedaan. Deze medewerker is namelijk op de hoogte van alle binnen uw bedrijfsvoering aanwezige risico's en welke veiligheidsmiddelen op het gebied van BHV, EHBO en brandpreventie er voorhanden zijn. De Arbowet geeft richtlijnen voor het opzetten van een adequate BHV organisatie. BHV-plan opmaken..? Dit doen wij voor bedrijven in Noord-Nederland voor een voordelige prijs..! Neem gerust contact op.BHV-PLAN & ARBOWET

Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijk BHV-plan hebben. De toezichthouders controleren of u een BHV-plan heeft en of deze actueel is. Zorg dus ook dat u de bedrijfsveiligheid voorzieningen goed op orde heeft en dat het plan fysiek op een centrale plaats aanwezig is (bijvoorbeeld bij de balie). Behalve voor het maken van een BHV-plan kunt u bij ons ook blusmiddelen, pictogrammen, oogspoelflessen, verbandkoffers en veel meer veiligheid artikelen kopen. Het maken van een BHV-plan is geen eenmalige actie. Het is een document dat periodiek dient te worden bijgewerkt en ook aangevuld. Bijvoorbeeld wanneer de situatie binnen het bedrijf door verhuizen, verbouwen of uitbreiden van de dienstverlening of productie, verandert. Zijn er binnen uw bedrijf  AED, BHV, brandpreventie voorzieningen en zijn er officieel opgeleide bedrijfshulpverleners dan is dit essentieel om in het BHV-plan te benoemen.


BHV-PLAN | HANDIGE BHV ARTIKELEN
BHV-PLAN | DELUXE ONTRUIMINGSPLAN BORDEN - BEVESTIGING

BHV-PLAN & BEDRIJFSHULPVERLENERS

Wanneer bent u verplicht om een opgeleide bedrijfshulpverlener binnen uw bedrijf te hebben? Dit is verplicht vanaf het moment dat er sprake is van een of meerdere werknemers. Of wanneer er meerdere personen als bij uw bedrijf op bezoek komen. Hierbij kunt u denken aan leveranciers, klanten en alle overige relaties. Hoeveel bedrijfshulpverleners er binnen een bedrijf dienen te zijn is niet geheel duidelijk in de wetgeving. Wij bekijken dit per organisatie, vanuit de bedrijfsonderdelen en vanuit de aard van het bedrijf. Is er sprake van wisseldiensten dan is een dubbel aantal bedrijfshulpverleners per shift aan te raden. De aangewezen bedrijfshulpverleners dienen hiertoe opgeleid te zijn en dienen jaarlijks de BHV herhaling cursus te volgen zodat deze goed geïnstrueerd blijven.