PICTOGRAMMEN BRANDBLUSAPPARATEN


Webshop pictogrammen en stickers blusmiddelen. Pictogrammen en stickers om locatie brandblusser, brandslanghaspel, bluswagen en blusdeken duidelijk aan te duiden. Pictogram borden geven een visuele indicatie waar de dichtstbijzijnde brandblusmiddelen hangen. Pictogrammen voor brandpreventie hebben de rode kleur. Deze kleur dient voor snelle herkenbaarheid van brandpreventie voorzieningen bij brand. Zo dient de kleur groen op pictogrammen voor snelle evacuatie van personen uit gebouwen en EHBO. Pictogram borden en stickers met gele-kleur geven gevaar aan. Kleuren en symbolen voor bedrijfsveiligheid pictogrammen worden in projectienorm NEN4001:2006 geregeld. Neem voor informatie over pictogram afmetingen en kleuren gerust contact op. Webshop pictogrammen en blusmiddelen voor bedrijfsmatige en particuliere brandbeveiliging. Behalve brandbeveiliging bij ons ook blusmiddelencontrole in Drenthe.


BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN | BORDEN:
BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN | STICKERS:
BRANDSLANGHASPEL PICTOGRAMMEN | STICKER EN BORDEN:
BLUSDEKEN PICTOGRAMMEN | STICKER EN BORDEN:
BLUSWAGEN PICTOGRAMMEN | STICKER EN BORDEN:
BLUSSYSTEEM PICTOGRAMMEN | STICKERS EN BORDEN:
SPRINKLER PICTOGRAMMEN | STICKERS EN BORDEN:
PICTOGRAM STICKERS EN BORDEN | BLUSINSTALLATIE AANWEZIG: