PICTOGRAMMEN CV-RUIMTE


Pictogram bord en deursticker CV-ruimte. Pictogrammen om locatie CV-ruimte installatie en aanwezigheid elektrische spanning aan te duiden. Waarschuwing borden geven een gevaarlijke situatie of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan. In dit geval de locatie van een CV-installatie. Zowel de CV-ruimte deur sticker als het bord hebben de gele kleur. De opvallend gele kleur dient voor snelle herkenbaarheid van mogelijk gevaar. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op de totstandkoming en ook de instandhouding van de bedrijfsveiligheid in bedrijven. Deze norm omvat regelgeving voor veiligheidstekens in bedrijven en de openbare ruimten. De CV-ruimte pictogrammen voldoen prima aan deze norm. In de webshop ook brandblussers voor CV-ruimten kopen.


WEBSHOP PICTOGRAM STICKERS EN BORDEN | CV-RUIMTE:
BRANDBLUSSER CV-INSTALLATIE | KOOLZUURGAS 2-KILO:
BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN: