PICTOGRAMMEN BRANDGEVAAR


Webshop brandgevaar borden en deurstickers. Pictogrammen om brandgevaarlijke situaties, ruimten en installaties aan te duiden. Waarschuwingsborden en deurstickers die visueel kenbaar maken dat u hier voorzichtigheid dient te betrachten. Zowel de pictogram borden als deurstickers hebben dezelfde gele kleur. Deze kleur dient voor snelle herkenbaarheid van gevaren en gevaarlijke situaties. De projectienorm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van de algemene veiligheid in bedrijven. De norm omvat voorgeschreven veiligheidstekens voor brand, evacuatie, veiligheid en gevaar. Veelal worden de brandgevaar pictogrammen op toegangsdeuren bevestigt. Ook in de webshop alle soorten brandblussers voor effectieve brandbestrijding.


PICTOGRAMMEN LITHIUM ACCUBRANDGEVAAR
PICTOGRAMMEN BRANDGEVAAR BESLOTEN RUIMTE
PICTOGRAMMEN BRANDGEVAARLIJKE STOFFEN
PICTOGRAMMEN BRANDGEVAAR ACCU'S