BRANDKLASSEN BRANDBLUSSERS


Welke brandklassen bij welke brandblussers? Niet met het juiste blusmiddel brand blussen kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. Er zijn diverse soorten blusmiddelen met unieke eigenschappen. Controleer voor u de brand gaat blussen of de brandblusser het blusmiddel of de blusstof bevat dat geschikt is voor het soort brand dat u wilt gaan blussen. De mogelijke gevolgen van blussen met een onjuist blusmiddel kan onvoldoende blusresultaat, kans op herontsteking elektriciteit-geleiding* (door blussen met water op elektra*) opleveren. Of blussen met water op frituurvet dat een brand explosief maakt. Elk brandrisico is weer anders en voor iedere ruimte of omgeving zijn brandblussers met vereiste brandklassen te koop. Onderstaand de brandklassen van brandblussers. Let er op dat er jaarlijks onderhoud aan uw brandblussers wordt uitgevoerd zodat u bij brand zeker weet dat u een betrouwbare brandblusser voorhanden heeft. 


BRANDKLASSEN BRANDBLUSSERS

 

  • brandklasse-A : vaste stoffen: hout, papier, textiel, stro > schuim - C-poeder brandblussers
  • brandklasse-B : vloeibare en vloeibaar wordende stoffen > olie, benzine, alcohol, bitumen, teer > schuim - C-poeder blussers
  • brandklasse-C : gassen zoals propaan, LPG, aardgas > C-poederblussers en gaskraan dichtdraaien
  • brandklasse-D : metaalbranden: magnesium, aluminium, natrium, kalium, lithium, zirkonium > D-metaalbrandblussers
  • brandklasse-E : opgeheven brandklasse > elektriciteitsbrand > spray, Co2, schuim, lithium brandblussers
  • brandklasse-F : vet- en oliebranden bij vlam-in-de-pan > vetblussers
  • brandklasse lithiumbrand ( accubrand ) = in ontwerp > accubrandblusser

BRANDBLUSSERS

Een brandblusser is een verplicht onderdeel binnen de brandbeveiliging in een bedrijfsgebouw. Deze verplichting geldt natuurlijk ook voor gebouwen waar meer personen tegelijk bijeen zijn zoals verenigingsgebouwen, theaters, winkels instellingen, enz. Belangrijk is dat het juiste brandblusmiddel wordt ingezet. Uitgangspunt bij het kopen van de juiste brandblusser is het vooraf maken van een inschatting van het te verwachten risico op brand. In een computerruimte ligt een elektriciteitsbrand bijvoorbeeld meer voor de hand dan een brandstofbrand. Wij kunnen voor u een risico-inventarisatie uitvoeren zodat u zeker weet dat u aan alle minimale eisen, voor benodigde draagbare brandblussers, vanuit het Bouwbesluit en Gebruikersvergunning voldoet. Neem gerust contact op.


INHOUD BRANDBLUSSER

De brandblusser inhoud varieert en wordt ook afhankelijk van het brandrisico ingeschat. In bedrijven en winkels worden in magazijnen en warehouses veelal licht ontvlambare vloeistoffen opgeslagen. Niet alleen voor eigen gebruik echter ook voor verkoop. In deze brandgevaarlijkere ruimten en bijvoorbeeld ook in die ruimte waar zich acculaadstations bevinden is meer blusmiddel benodigd om de te verwachten brand effectief te blussen. Een schuimblusser kun je met 6 liter inhoud maar ook met 9 liter inhoud speciaal voor een groter brandrisico in een bepaalde ruimte kopen. Dit geldt ook voor lithiumbrandblussers. Lithium branden zijn nu groot in het nieuws omdat fietsaccu's van elektrische fietsen en oplaadbare accu's in autovoertuigen bij het opladen in brand geraken.WELKE BRANDBLUSSER THUIS & OP HET WERK

Eisen aan brandblusser-thuis en brandblusser-op-het-werk verschillen. Bedrijven zijn verplicht om minimaal schuimblussers met 6-liter inhoud in de ruimten binnen het bedrijf te hebben. Een grotere inhoud mag altijd echter minder dan 6-liter niet. Terwijl thuis brandpreventie net zo zwaarwegend is echter binnen de persoonlijke sfeer een brandblusser niet verplicht is... Wij adviseren om minimaal een 2-liter schuimblusser in huis te hebben, eventueel per verdieping. Is er brand dan kunt u misschien nog door het blussen een veilige vluchtweg naar buiten creëren. Wilt u een goede brandblusser voor thuis koop er dan een die ook brandklasse-F (vetbrand bij vlam-in-de-pan) rating heeft. Bijvoorbeeld 5F, 15F, 25F, 40F of 75F. De getallen voor de F geven het maximum aantal liters met de betreffende te blussen vetblusser weer. Dus vanaf 5 liter frituurvet... en dat is al best veel voor thuis. Neem voor informatie en advies gerust contact op. 


AANBIEDING | BRANDKLASSEN A - B - F & ELEKTRISCHE APPARATUUR TOT 1000-VOLT