DISCLAIMER | WEBSHOP


Brandblusser auto, boot, camper, huis. Goedkope brandblusser voertuigen, vaartuigen, kantoor, thuis. Webwinkel sprayblussershop laagste prijs brandblussers. Door deze website te bezoeken en/of de op de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten prevaleren voorwaarden van specifieke producten en diensten. Informatie sprayblusser-website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden kunnen zij niet instaan voor juistheid, volledigheid en actualiteit. Heeft u aanvullingen neemt u dan gerust contact op.


INFORMATIE WEBSITE

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website geboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag vertoonde informatie op de website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. De afbeeldingen op de website kunnen qua actualiteit afwijken.


WIJZIGING VOORBEHOUDEN

Wij behouden ons het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de teksten in deze disclaimer, is gewijzigd. Alle op deze website getoonde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en/of recht hebbenden. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid volledigheid, actualiteit van informatie en ongestoord gebruik van de site wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.


TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan het bevoegde arrondissement in Nederland. Heeft u vragen neemt u dan contact met ons op.


VERMELDE PRIJZEN

De vermelde prijzen op de website zijn in € ( euro ) exclusief B.T.W. Na onze goedkeuring in overleg op rekening bestelde artikelen blijven onze eigendom tot het moment dat uw betaling door ons is ontvangen.