LITHIUM BLUSWAGEN


Een lithium-bluswagen bevat speciaal blusmiddel om effectief lithium-batterijen ofwel lithium accu's te blussen. Elektrische apparatuur wordt steeds vaker van een lithium batterij of accu voorzien. Hiermee stijgt evenredig het aantal branden dat door een lithium accu of lithium batterij wordt veroorzaakt. Lithium accubranden brengen een onderschat gevaar met zich. Een lithium brand wordt zeer heet waarbij de temperatuur enorm snel oploopt. Batterijen worden o.a. in e-bikes, hoverboards, gsm's, scootmobielen, auto’s en interne transportmiddelen (laadstations) in bedrijven gebruikt en dat terwijl accubranden zeer moeilijk te blussen branden zijn. Meest bekende accu branden zijn voertuigbranden, brand in acculaders en accubranden bij bedrijven die voorzien in het opslaan van accu's. Vooral bij fietsfabrikanten, autofabrikanten, fabrikanten accugevoede apparatuur en accuopslag bedrijven adviseren wij deze lithium-bluswagen.


BLUSMIDDEL VOOR BLUSSEN LITHIUMACCU BRAND

Waarom lithium-brandblusser? Een lithium-accu dient om energie in op te slaan waarbij chemische energie in elektrische energie wordt omgezet. Lithium accu’s en onderscheiden zich door hoge energiedichtheid en herlaadbaarheid. Lithium brandblussers zijn ontwikkeld doordat lithium-ion accu's in bijvoorbeeld elektrisch aangedreven voertuigen oververhit kunnen raken en in brand kunnen vliegen. Meest bekende lithium branden zijn de accu autobranden. Auto’s met lithium batterijen zijn kostbare voertuigen met achteraf groot kapitaalverlies. Een accubrand vindt meestal plaats bij het opladen door gebruik van niet-originele laders, overladen of door beschadigingen. Omdat steeds meer toepassingen ook gebruik maken van een lithium-accu of batterij neemt ook het aantal accu-branden drastisch toe. Om een accubrand veilig en doeltreffend te blussen dient dit met specifiek blusmiddel te gebeuren. Lithium brandblussers bieden hoge blusprestaties bij blussen van brand veroorzaakt een door accu in een voertuig, vaartuig, consumentenelektronica of op de werkplek. 


ACCU BRANDBLUSSERS | OOK LI-ION ACCUBRAND:

LITHIUM BRANDBLUSSERS | BRANDGEVAAR & GEVAREN DOOR ACCU'S:
LOCATIE PICTOGRAMMEN: