OOGSPOELSTATION | WEBSHOP


Oogspoelstation voor BHV bedrijfshulpverlening. Oogspoelstation voor industrie en overige bedrijfsvoeringen waar risico op oogletsel is. De oogspoelstations bevatten oogspoelflessen gevuld met oogspoelmiddel om effectief vuil uit ogen te spoelen. In de webshop complete oogspoelstations van degelijk fabricaat. Hang een oogspoelstation op een strategische plaats op ooghoogte (bijvoorbeeld bij verbandkoffer en brandblusser) en bevestig het oogdouche pictogram op twee meter hoogte boven het oogspoelstation. Vuil in de ogen? Start direct met spoelen omdat de oogspoeling het beste effect in de eerste seconden geeft. Houdt de ogen tijdens het spoelen open. Spoel bij blootstelling aan corrosieve stoffen (chloor, zuren, loog) minimaal 20 minuten. Behalve oogspoelflessen in de webshop een ruim assortiment aan BHV-middelenverbandkoffers, BHV-wagens en alle soorten brandblussers. Koop online aanbieding oogspoelstation.


OOGSPOELSTATION | PREMIUM
OOGSPOELFLES HOUDERS:
OOGSPOELSTATION PICTOGRAMMEN: