KOOLZUURGAS BRANDBLUSSER | ELEKTRISCHE APPARATUUR BLUSSEN


brandblusser-kantoorapparatuur.jpg

2-kilo koolzuurgasblusser kopen? Brand in elektrische apparatuur blussen zonder onder spanning te staan. In de webwinkel eenvoudig 2-kilo koolzuurgasblusser kopen. Brandblusser voor bedrijfsruimten met kostbare elektrische apparatuur. Bijv. in computerruimte, laboratorium, bedrijfskeuken, productiemachines, verdeelkasten, schakelkasten en bij kantoorapparatuur. Onderhoud koolzuurgasblusser conform NEN2559, jaarlijks. Koolzuurgasblusser ontworpen voor effectief brand blussen in brandklasse B ( brandende vloeistoffen zoals vetten ) in combinatie met onder spanning staande apparatuur of installaties.Welke brandblusser kopen? Het kopen van brandblussers hangt af van waar u brandblussers wilt gaan ophangen. Overal zijn brandbare stoffen, ontvlambare vloeistoffen en elektrische apparaten. Bij brand moet onmiddellijk worden ingegrepen. Hierbij dient het risico op letsel tijdens blussen van brand minimaal te zijn. Wanneer apparatuur of de meterkast in brand staat moeten we tijdens het blussen niet onder stroom komen te staan. Met koolzuurgasblussers tot 1000 volt veilig apparatuur en installaties blussen. Bestellen van koolzuurgasblussers in de webwinkel is eenvoudig. Veilig afrekenen per IDeal.


koolzuurgasblusser-kopen.jpg
meterkast-blussen.jpg
brandblusser-bedrijfskeukens.png
brandblusser-verdeelkasten.jpeg