AANBIEDING BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO MATERIALEN | TEL. 085 - 1304 730

KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS


Online koolzuursneeuwblussers kopen. Koolzuursneeuw brandblussers om brand elektrische installaties en apparatuur te blussen. Speciaal ontworpen voor blussen op onder spanning staande kantoorapparatuur in bedrijfsgebouwen, apparatuur aan boord van schepen, apparatuur in ICT serverruimten of in brand staande keukenapparatuur in grootkeukens. Voordeel koolzuursneeuw blusmiddel is dat het geen nevenschade veroorzaakt en uw kostbare apparatuur niet aantast. Koolzuursneeuw brandblussers worden geplaatst bij elektronische apparatuur waar niet met op water gebaseerd blusmiddel mag worden geblust. Bluswerking van koolzuursneeuwblussers is zuurstofverdrijving waardoor de brandhaard dooft. Ook voordelige prijzen onderhoud koolzuursneeuwblussers! In de shop behalve koolzuursneeuwblussers ook poederblussers, schuimblussers, sprayblussers en automatische-brandblussers met voordelige prijzen kopen.


KOOLZUURSNEEUW BRANDBLUSSERS | 5-KILOGRAM | ELEKTRICITEITSBRANDEN | GOEDKOPE KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS:
KOOLZUURSNEEUW BRANDBLUSSERS | 2-KILOGRAM | ELEKTRICITEITSBRANDEN | GOEDKOPE KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS:
KOOLZUURSNEEUW BRANDBLUSSERS | BRANDBLUSSER LOCATIE - BLUSINSTRUCTIE PICTOGRAMMEN:

GOEDKOPE KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS

Welke koolzuursneeuwblusser? Het kopen van een koolzuursneeuw brandblusser met een bepaalde inhoud ( 2 of 5 kilo ) hangt af bij welk brandrisico object u deze wilt ophangen. Overal zijn brandbare stoffen en bij brand moet er onmiddellijk worden ingegrepen. Hierbij dient het risico op letsel tijdens blussen van brand minimaal te zijn. Wanneer een elektrische installatie vlam heeft gevat moet het juiste blusmiddel voor blussen van elektriciteitsbrand voorhanden zijn. Koolzuursneeuw brandblussers zijn de meest veilige brandblussers, waarmee u zonder dat u onder stroom staat, om elektriciteitsbranden te blussen. Nieuwe brandblusser bedrijfskeuken kopen? Iedere verzekering van een Horecabedrijf eist dat er in de keuken een brandblusser met het juiste blusmiddel aanwezig is wat logisch is. Het risico op brand in keukens van Horecabedrijven is groot. Wij adviseren in keukens van Horecabedrijven een 5-kg-koolzuursneeuwblusser.