KOOLZUURSNEEUW BRANDBLUSSERS | WEBSHOP


Online koolzuursneeuwblussers kopen. Koolzuursneeuw brandblussers om brand elektrische installaties en apparatuur te blussen. Speciaal ontworpen voor blussen op onder spanning staande kantoorapparatuur in bedrijfsgebouwen, apparatuur aan boord van schepen, apparatuur serverruimten of in brand staande keukenapparatuur in grootkeukens. Voordeel koolzuursneeuw blusmiddel is dat het geen nevenschade veroorzaakt en uw kostbare apparatuur niet aantast. Koolzuursneeuw brandblussers worden hierom bij elektronische apparatuur, waar niet met op water gebaseerd blusmiddel, mag worden geblust. De bluswerking van koolzuursneeuwblussers is zuurstofverdrijving waardoor de brandhaard dooft. Ook voordelige prijzen onderhoud koolzuursneeuwblussers!


KOOLZUURSNEEUW BRANDBLUSSERS | 5-KILO:
KOOLZUURSNEEUW BRANDBLUSSERS | 2-KILO:

Welke koolzuursneeuwblusser? Het kopen van een koolzuursneeuw brandblusser met een bepaalde inhoud ( 2 of 5 kilo ) hangt af bij welk brandrisico object u deze wilt ophangen. Overal zijn brandbare stoffen en bij brand moet er onmiddellijk worden ingegrepen. Hierbij dient het risico op letsel tijdens blussen van brand minimaal te zijn. Wanneer een elektrische installatie vlam heeft gevat moet het juiste blusmiddel voor blussen van elektriciteitsbrand voorhanden zijn. Koolzuursneeuw brandblussers zijn de meest veilige brandblussers, waarmee u zonder dat u onder stroom staat, om elektriciteitsbranden te blussen.