BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | WEBSHOP


Brandblussers scheepsvaartuigen kopen? Brandblussers aan boord van scheepsvaartuigen verplicht! Als bezitter of eigenaar van (een) vaartuig(en) in de beroepsscheepvaart draagt u de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid aan boord. Naast alle wetgevingen gelden er strenge brandpreventie eisen aan boord van schepen in de beroepsvaart. Welke brandblussers en blusmiddelen binnenvaartschip? De verzekeraars eisen bepaalde soorten brandblussers aan boord van binnenvaart schepen en beroepsvaartuigen. Webshop diverse soorten schuimblussers, abc poederblussers koolzuurgas brandblussers en brandblusser locatie pictogrammen. Bij ons ook voordelige blusmiddelencontrole! In de webshop ook brandblusserkasten, verbanddozen en speciale ophangbeugels voor stevig monteren brandblussers aan boord. Neem voor advies en informatie over brandblussers voor de scheepvaart gerust contact met ons op.


Welke brandblussers in de scheepvaart vereist? Als basisbrandbeveiliging eenheid zijn 6-kg-poederblussers en of 6-liter-schuimblussers aan boord van boten in de grote scheepvaart vereist. Deze vereiste inhoud is de minimaal vereiste inhoud, meer inhoud bijvoorbeeld 9-kg of 9-liter is vanzelfsprekend toegestaan. Bij het kopen van brandblussers voor de scheepvaart vindt er veelal een CVO-keuring plaats, is of zijn er (een) brandblusser certifica(a)t(en) benodigd en ook witte keuringsstickers die twee jaar geldigheidsduur hebben. Wij helpen u graag bij het kopen van de juiste brandblussers voor boten in de scheepvaart.


BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | SCHUIMBLUSSERS 2-LITER | NIET-VORSTVRIJ BLUSMIDDEL:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | SCHUIMBLUSSERS 2-LITER | VORSTVRIJ BLUSMIDDEL:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | SCHUIMBLUSSERS 6-LITER | NIET-VORSTVRIJ BLUSMIDDEL:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | SCHUIMBLUSSERS 6/9-LITER | VORSTVRIJ BLUSMIDDEL:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | KOOLZUURGAS BRANDBLUSSERS 5-KILO | MINIMALE BLUSSCHADE ELEKTRISCHE APPARATUUR:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | KOOLZUURGAS BRANDBLUSSERS 2-KILO | MINIMALE BLUSSCHADE ELEKTRISCHE APPARATUUR:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | ABC POEDERBLUSSERS 2-KILO | LET OP NEVENSCHADE:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | ABC POEDERBLUSSERS 6-KILO | LET OP NEVENSCHADE:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | ABC POEDERBLUSSERS 9-KILO | LET OP NEVENSCHADE:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | VETBLUSSERS | BRANDKLASSE-F | 5 - 25 - 40 - 75 LITER FRITUURVET - BAKOLIE:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | BLUSDEKENS:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | BLUSMIDDEL INSTRUCTIE PICTOGRAMMEN:
BRANDBLUSSERS SCHEEPVAART | BRANDBLUSSER LOCATIE PICTOGRAMMEN: