WEBSHOP ABC POEDERBLUSSERS | 12-KILO


Poederblusser 12-kilo kopen? Brandblusser dakdekkers, bedrijfsterrein, recreatieterreinen. Bij BlusPunt online poederblussers met 12-kilo inhoud bestellen en veilig per IDeal betalen. Kosten keuren brandblussers besparen? BlusPunt Brandblussers biedt voordelige onderhoud tarieven en voordelig onderhoud aan blusmiddelen. Met 12-kilo-poederblussers vaste stoffen, vloeibare stoffen, vloeibaar wordende stoffen en onder spanning staande elektrische apparatuur veilig blussen. Onze ABC poederblussers voldoet ruim aan de eisen volgens EN3-7 ontwerpcriteria en Rijkstypekeur. Webshop poederblussers 12-kilo, korte levertijd. 


Onderhoud poederblusapparaten. Onderhoud poeder brandblustoestellen volgens Bouwbesluit en NEN2559 jaarlijks. Wij kennen blusmiddelen en vereiste brandblusser onderhoud voorschriften door en door. Adequaat onderhoud aan poederblusapparaten is voor de betrouwbare werking tijdens brand blussen van groot belang. De poeder blustoestellen in de webwinkel zijn erkende brandblussers die prima aan de geldende voorschriften en eisen voldoen. BlusPunt biedt in de webshop verschillende poederblusapparaten van bijzondere kwaliteit met aanbieding prijzen. Vergeet niet om per bestelde brandblusser ook een brandblusser locatie bordje te kopen. Uiterst handig zijn de optionele en niet verplichte blusmiddel instructie pictogrammen voor niet geoefende personen.


POEDERBLUSSERS | 12-KG:
BRANDBLUSSER LOCATIE PICTOGRAMMEN: