BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN  | WEBSHOP


Pictogram brandblusser en sprayblusser. In ieder bedrijf dienen de brandblussers duidelijk aangegeven te worden. Dit beïnvloed de brandbestrijding positief. Projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van de bedrijfsveiligheid in bedrijven. In Europa geldt de NEN-EN-ISO 7010 voor brandblusser borden. De norm omvat afbeeldingen voor plaatsen van veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. Voorschrift is dat boven (op twee meter hoogte) of direct nabij brandblussers een bord is geplaatst die duidelijk de dichtstbijzijnde locatie van een brandblusser weergeeft. Webshop brandblusser pictogrammen eenvoudig en veilig per IDeal online kopen. Advies en informatie pictogrammen? Neem gerust contact met ons op.


BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN: