BEDRIJFSVEILIGHEID PICTOGRAMMEN  | WEBSHOP


Bedrijfsveiligheid pictogrammen. Veiligheid pictogrammen dienen goed zichtbaar te zijn. Projectie Norm NEN 4001:2006 heeft betrekking op totstandkoming en instandhouding van bedrijfsveiligheid. In Europa geldt NEN-EN-ISO 7010 voor bedrijfsveiligheid (BHV) pictogrammen. Deze norm omvat afbeeldingen van veiligheidstekens voor werkomgevingen en openbare ruimten. Afbeeldingen van bedrijfsveiligheidsmiddelen worden afgebeeld op pictogram borden. Deze zijn er voor  blusdekens, brandblussers, brandhaspels, bluswagens, nooduitgangen, enz. Neem voor informatie gerust contact met ons op.