NOODUITGANG PICTOGRAMMEN | WEBSHOP


Pictogrammen nooduitgangen bedrijfsgebouwen en winkels. In ieder bedrijf dienen de nooduitgangen en vluchtwegen duidelijk aangegeven te worden. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van de bedrijfsveiligheid in bedrijven. In Europa geldt de NEN-EN-ISO 7010 voor vluchtweg pictogrammen. De norm omvat afbeeldingen voor plaatsen van veiligheidstekens in werkomgevingen en openbare ruimten. Voorschrift is dat boven doorgangen, nabij nooduitgangen, trappenhuizen en overige vluchtwegen vluchtweg route borden zijn geplaatst die duidelijk de dichtstbij zijnde vluchtroute weergeven. Webshop nooduitgang pictogrammen en noodverlichtingsarmaturen online kopen. Neem voor advies gerust contact op.


PICTOGRAMMEN | NOODUITGANG: