BRANDBLUSSYSTEMEN COMPUTERRUIMTE | MER - SER - DATACENTER


De brandbeveiliging in een computerruimte is onmisbaar. De juiste brandbeveiliging in de computerruimte bewaakt de life-line van uw online bedrijfsvoering. Belangrijk is dat alle disciplines op elkaar zijn afgestemd. Van bouwkunde adequate rookdetectie tot en met de met leveranciers afgesproken service level agreements na een calamiteit. Voor het bepalen van het voor uw computerruimte juiste brandblussysteem dient eerst de bouwkundige samenstelling van de computerruimte te worden geïnventariseerd. Brandblussystemen voor computerruimten is maatwerk.


NOVEC GASBLUSSYSTEEM

NOVEC BLUSSYSTEEM COMPUTERRUIMTE - Novec blusgas breekt de vlammen binnen 10 seconden af bij een blusdruk van slechts 25 bar. Novec ruimteblussystemen zijn duurzaam en zeer effectieve gasblussystemen ontworpen voor automatische blussing in zowel bemande als onbemande computerruimten en technische ruimten. Tijdens de automatische brandblussing blijft de ruimtelijke zuurstofgraad rond 19% wat voor eventueel aanwezige personen veilig is. Novec blusgas is duurzaam en blijft slechts vijf dagen in de atmosfeer en het veroorzaakt geen nadelige residuen. Een computerruimte is vaak voldoende lucht- en stofdicht. Dit is bij gasblussing in een computerruimte van groot belang omdat de certificering een minimale stand tijd van het blusgas van tenminste 10 minuten vereist. De blussende werking van Novec is de negatief katalytische werking. Een zuurstof onttrekkende werking waardoor de brand dooft. Novec blussystemen zijn zeer geschikt voor computerruimten.


ICT BRANDDETECTIE & BLUSSYSTEEM

SERVERKAST BLUSSYSTEEM - In bepaalde computerruimten zijn de aanschafkosten van een ruimteblussysteem erg kostbaar. Dit kan doordat de centrale computerruimte in omvang te gering is of dat er een beperkt aantal serverkasten in de ruimte zijn opgesteld. Echter is de belangrijkheidsgraad van deze serverkasten voor de online bedrijfsvoering net zo belangrijk. Voor deze compacte computerruimten bieden serverkast-blussystemen uitkomst. Wel van belang is het dat de serverkast(en) voldoende dicht zijn zodat het blusgas de minimaal vereiste standtijd in de kasten bereikt. Er zijn diverse oplossingen om het automatisch blussen van brand in serverkasten betaalbaar te houden. U bespaart in ieder geval bouwkundige aanpassingen ten opzichte van ruimteblussing. Ander voordeel van serverkast blussystemen is dat deze gasblussystemen verhuis- en verplaatsbaar zijn.


FM200 GASBLUSSYSTEEM

FM200 BLUSSYSTEEM COMPUTERRUIMTE - In computerruimten meest toegepaste ruimteblussysteem. Het FM200 blusgas breekt net als bij NOVEC ruimteblussystemen een brand in computerruimte of technische ruimte binnen 10 seconden af bij een ruimtelijke blusdruk van circa 25 bar. FM200 zijn efficiënte gasblussystemen voor (on)bemande computerruimten. Tijdens de automatische blussing blijft de ruimtelijke zuurstofgraad rond 19% echter dit blusgas blijft 36 jaar in de atmosfeer wat lang te noemen is. Blussen op computerapparatuur met FM200 blusgas brengt net als met NOVEC blusgas geen residu teweeg. Ook bij toepassing van FM200 computerruimte blussystemen is het van belang dat de computerruimte voldoende stof- en luchtdicht is omdat voor certificering van de totale installatie een blusgas standtijd van minimaal 10 minuten in de computerruimte vereist is. Ook FM200 blusgas heeft net als NOVEC het negatieve katalytische blusprincipe. Dit is het versneld opbranden van de in de brand aanwezige zuurstof zodat deze in zichzelf dooft. FM200 blussystemen zijn zeer geschikt voor de grotere en compacte computerruimten.


INERTE GASBLUSSYSTEMEN

BLUSSYSTEMEN INERT BLUSGAS - Deze soorten blussystemen voor computerruimten worden vooral in datacentra en grote computerruimten toegepast. Argon blusgas is een vrij goedkoop blusgas en heeft geen nadelen t.o.v. ozonafbraak of broeikaseffect. Inerte blusgassen zijn bijvoorbeeld IG-541 en IG55 dat onder een druk van 60 bar in 60 seconden in een datacenter of grote computerruimte wordt geblazen. Bij inert blusgas bevattende ruimte blussystemen moet wel rekening worden gehouden met de opbouw van overdruk door het inbrengen van het blusgas. Om teveel overdruk in een computerruimte of datacenter te voorkomen zijn er overdrukluiken ontwikkeld. Inert blusgas wordt in cilinders onder 200 of 300 bar opgeslagen en via het reduceerventiel tot 60 bar verlaagd. Deze brandblussystemen vergen wel bouwkundige aanpassingen. Verlaagde systeemplafonds, wanden en beglazing zullen verstevigd of verwijderd dienen te worden. Het benodigd blusgas volume is aanzienlijk waardoor enkele ICT m2 dienen te worden opgeofferd.


BRANDBLUSSERS SERVERKASTEN AUTOMATISCH:

 

Advies blussysteem computerruimte of serverkasten ? Neem gerust contact op: