BLUSSYSTEEM SERVERKASTEN - SERVERS | 24/7 REMOTE MONITORING - BLUSSING


Innovatief blussysteem voor serverkasten biedt uitkomst! Ruimteblussystemen voor computerruimten vergen veel kostbare bouwkundige aanpassingen en opoffering van kostbare ICT m2, voor het opstellen van bluscilinders. Hiernaast is het volume aan serverapparatuur in serverkasten compacter geworden door dat servers vele malen kleiner zijn geworden en het aantal benodigde serverkasten soms kan worden gehalveerd. Er passen tegenwoordig veel meer servers in serverkasten en racks waardoor ook het brandrisico en de belangrijkheidsgraad om uw ICT apparatuur tegen brand te beschermen fors is toegenomen. Wij bieden u dit zeer innovatieve automatisch werkende serverkast (object) branddetectie en blussysteem dat elke 15 seconden checkt of de ingestelde tresholds niet worden overschreden. Komen zowel temperatuur als dust* (rook*) boven de ingestelde tresholds dan blust het systeem volautomatisch de server of een ander bewaakt object (UPS systeem, airco, enz). Dit geschiedt volledig geadresseerd, desnoods wordt er zelfs meerdere keren in het probleem object geblust.BRAND 24/7 ONLINE ICT APPARATUUR

Onderzoek wijst uit dat branden die in apparatuur ontstaan met name plaatsvindt in apparatuur dat dag en nacht aanstaat. Dit serverkasten branddetectie en blussysteem biedt uitkomst en de maximale zekerheid om uw (netwerk) en online bedrijfsactiviteiten brandveilig te stellen en voor uitval door een calamiteit in de vorm van brand, te behoeden. Hiernaast biedt dit autonome en volautomatische systeem een hoogwaardige, actieve beveiliging en vormt daardoor een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Door automatische, actieve monitoring en logging bent u altijd in de gelegenheid om gebeurtenissen IN en of in de nabijheid van uw apparatuur te (trend) analyseren. Dit innovatieve ICT netwerk branddetectie en blussysteem bestaat uit diverse componenten. 


COMMUNICATIE | CENTRAL UNIT - LOCAL UNIT:

Central unit: Vanuit deze kast vindt besturing en logging plaats. Zowel van als naar de beveiligde kasten en of serverapparatuur in de computerruimte. In de unit bevindt zich de meegeleverde monitoring PC waar elke 15 seconden alle meetgegevens naar het opslagregister worden weggeschreven. Op èèn centrale unit kunnen maximaal 64 local units gekoppeld worden. Indien er meer dan 64 local units benodigd zijn kan de centrale unit met maximaal 4 kaarten worden uitgebreid zodat deze plaats biedt voor het maximum aantal van 252 locale units. De central unit heeft een eigen 230V/16A spanningsvoorziening nodig. Local unit: De local unit is een binnen het systeem geadresseerde unit. Een onmisbare schakel in het geheel omdat via deze unit detectie, afschakeling van spanning en zonodig automatische brandblussing plaatsvindt. Local units zijn met en zonder blusklep te verkrijgen. Er zijn dus twee systemen voorhanden, een systeem met en zonder bluscapaciteit. Indien er bijvoorbeeld sprake is van detectie van de airco dan wordt daar een "local unit lite” toegepast (zonder blusklep). Voor overige te detecteren systemen raden wij aan om altijd te kiezen voor locale units met blusklep omdat het prijsverschil nihil is. Een led aan de zijkant van elke local unit maakt het zichtbaar dat het systeem elke 15 seconden een logronde en systeemcheck uitvoert via UTP/CAT5 netwerkbekabeling.


MASTER UNIT | BIJ SERIE ONDERLING VERBONDEN SERVERKASTEN:

Bij een tegen brand te bewaken serie van onderling verbonden serverkasten kan naar wens een master-local-unit toegepast worden. Detecteren en (tevens  afschakeling van de spanning) geschiedt op kastniveau geschieden terwijl blussing in alle verbonden serverkasten plaatsvindt. De blustijd die benodigd is om een bepaald object minimaal drie keer te kunnen blussen wordt van tevoren zorgvuldig berekend en in de monitoring PC geprogrammeerd. De local units en master units worden veelal onder de systeemvloer of boven het systeemplafond geplaatst echter kunnen ook boven of aan serverkasten gemonteerd worden.


    Door het instellen van tresholds is het mogelijk, voor alle te beveiligen objecten, waarden vast te leggen waarbinnen de objecten normaal functioneren. Zodra er meerdere veilige waarden in een server of kast worden overschreden is het mogelijk om per SMS en e-mail mogelijk om de ICT beheerder, ICT manager en of Facilitair manager in te lichten. Indien brandblussing gaat plaatsvinden dan zal eerst de blusklep van de betreffende local unit geopend worden. Nadat deze local unit volautomatisch geopend is zal de hoofdklep op het reduceerventiel (bluscilinder) in werking treden. Het ventiel dat de uitstroom karakteristiek van de blussing regelt reduceert de blusdruk vanuit de bluscilinder van 200 bar naar een gemiddelde werkdruk van 30 bar. Indien de airco vanonder de vloer in een kast of rack zijn koeling inbrengt kan deze airco gedurende een ingestelde blustijd worden afgeschakeld om na de blussing weer te worden ingeschakeld.


    BLUSGAS | SERVERAPPARATUUR:

    Het blusgas dat in dit unieke branddetectie en blussysteem wordt toegepast is gasvormig stikstof (N2). Omdat er sprake is van objectblussing is er vele malen minder voorraad blusgas benodigd. Meestal wordt met 1 bluscilinder volstaan. Om brand bij de bron te bestrijden is dit branddetectie en brandblussysteem met een unieke functionaliteit uitgerust waarmee net voor de blussing de spanning van het betreffende te blussen apparaat afgeschakeld kan worden. Dit is onmisbaar en neemt een belangrijke schakel weg die een brand doet ontstaan en voortduren. De afschakel units “switchboxen” zijn in verschillende voltages en amperages te verkrijgen. Het systeem geeft zelfs keuze om met een afschakeling van de spanning te wachten totdat er voor de 2e of 3e keer een blussing moet gaan plaatsvinden. Ook is het mogelijk om een serie onderling verbonden serverkasten tegelijk van de spanning af te schakelen terwijl er per kast wordt gedetecteerd. Bij redundante aanvoer van spanning (230V en UPS) per server of kast worden twee switchboxen per server of kast gemonteerd. De N2 cilinder wordt in de meegeleverde met slot beveiligde besturingskast opgesteld waarin zich tevens de central unit en dedicated monitoring PC bevindt. 


    DOORMELDING | BIJ WARNING EN ALARM EVENTS:

    De centrale unit beschikt over de mogelijkheid tot het hardwarematig doorgeven van een melding. Hiervoor zijn drie potentiaal vrije contacten voorhanden. U kunt hierbij denken aan een koppeling naar een gebouwgebonden brandmeldcentrale of gebouwbeheersysteem. Andere mogelijkheden zijn er in de vorm van een SMS box die d.m.v. SMS en e-mail warning en alarm events aan (een) specifieke perso(o)n(en) binnen uw organisatie doorgeeft. Indien een ontvanger en melding niet aanneemt dan zal er een volgende persoon op de hoogte gebracht worden. In de software van deze SMS module worden mobiele nummers opgeslagen alsook het type user. Bijvoorbeeld Master of Normal user. Bij toepassing van de SMS box is er een simcard met abonnement benodigd.