NOODVERLICHTING ARMATUREN


Vluchtwegverlichting en noodverlichting armaturen zijn in openbare-gebouwen en in bedrijfsgebouwen verplicht. Bij rook, brand evacuatie, spanningsuitval en andere calamiteiten worden in gebouwen aanwezige personen met behulp van de groene vluchtweg verlichting armaturen en transparante noodverlichting armaturen (of aanduiding bordjes) naar de verzamelplaats buiten geleidt. In de webshop LED armaturen die aan geldende regelgeving in bedrijfsgebouwen, verenigingen en winkels voldoen. Noodarmaturen dienen om paniek te voorkomen en veiligheid risico’s verder te beperken. Bij calamiteiten kan noodverlichting levensreddend zijn..! 


Verschil groene vluchtwegverlichting en transparante noodverlichting? Vluchtwegverlichting armaturen (groen) dienen continu verlicht te zijn..! Met continu brandende vluchtwegverlichting armaturen worden noodarmaturen bij nooduitgangen en door het gebouw bedoeld. Vluchtroutes moeten voor evacuatie nl altijd duidelijk zijn. Daarentegen dienen transparante noodverlichtingarmaturen (meestal aan plafonds) ook na uitval van de netspanning op te lichten. Waar dient transparante noodverlichting voor? Transparante noodverlichting helpt aanwezigen bij calamiteiten het pand sneller te verlaten. Welke eisen voor nood verlichting? Eisen voor noodverlichting zijn omschreven in het Bouwbesluit, volgens NEN-EN 1838 en Arbowet. Energieverbruik kosten omlaag brengen? Dan adviseren wij TL noodarmaturen door LED noodverlichting armaturen te vervangen. In de webshop ook vluchtwegbordenblussers en BHV-verbandkoffers.


LED NOODVERLICHTING & VLUCHTWEGARMATUREN

LED VLUCHTWEGARMATUREN