Ontwikkeling brandblussers

Gepubliceerd op 15 september 2022 om 09:48

Snelle ontwikkeling brandblussers. De technische ontwikkelingen van brandblussers gaat de laatste jaren in een rap tempo. En dit is noodzakelijk omdat er een steeds grotere vraag is naar specifieke blusmiddelen om een bepaalde soorten branden te kunnen blussen. Een autobrand kun je niet meer als vroeger met een poederblusser of schuimblusser blussen omdat we er niet zomaar vanuit kunnen gaan of er wel of niet een lithium accu zich in het voertuig bevindt. Ook de regelgeving in de brandbeveiliging wordt jaarlijks aangepast zoals het nieuwe voorschrift dat voor 1 juli 2022 op iedere bouwlaag ook in particuliere woningen, zowel nieuwbouw als in de bestaande bouw, een rookmelder geinstalleerd dient te zijn. Niet alleen vanuit de Overheid gelden er regelgevingen en voorschriften. Ook verzekering maatschappijen vereisen steeds meer en diverse brandbeveiliging voorzieningen in bedrijven maar zeker ook bij de particulier.

 

Naast het ontwikkelen van nieuwe soorten brandblussers zoals accubrandblussers speelt tegelijk het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote rol. Blusmiddelen bevatten nu nog bepaalde fluor houdende concentraties. Op Europees niveau is zo goed als besloten dat deze soorten brandblussers per 2028 door milieuvriendelijkere blusmiddelen dienen te worden vervangen. Voor bedrijven en instellingen betekent dit een forse investering in de nieuw ontwikkelde fluorvrije-brandblussers. Het is absoluut niet vreemd dat u zakelijk en of particulier de bomen in het bos niet meer ziet. Want met welke brand blusser wordt aan regelgevingen voldaan en kan brand effectief geblust worden? Vooral met de voortrazende ontwikkelingen op het gebied van elektrische apparatuur als e-bikes, voertuigen overige transport middelen. Het blijft als vanouds het belangrijkst om de juiste brandblusser te kopen voor uw toepassing.

Welke brandblussers zijn er?

Er komen steeds meer verschillen tussen brandblussers en dan met name het type blusmiddel. De meest bekende brandblussers zijn schuimblussers en ook poederblussers. Schuimblussers zijn behalve voor binnenbrand bestrijding ook met vorstbestendig blusmiddel te koop. Dan is de volgende vrij bekende brand blusser de CO2-brandblusser die ook koolzuursneeuw of koolzuugas blusser wordt genoemd. Dan is er ook nog de vetblusser om een vlam-in-de-pan veilig te blussen. We hadden het hierboven al even over de snelle ontwikkelingen op het gebied van door accu's en batterijen gevoede elektrische apparatuur. Voor de accubrand brandbestrijding zijn er speciale accubrandblussers ontwikkeld. Een brandende accu gaat met gewoon schuimblusmiddel gewoon niet uit. Ook een welkome en prijsvriendelijke brandblusser is de ondehoudsvrije sprayblusser die voor brandbestrijding in meerdere brandklassen (ABF) inzetbaar is. 

 

Fabrikanten brandblussers

De hierboven genoemde draagbare brandblussers behoren tot de categorie kleine blusmiddelen. Ook de niet te vergeten vaste brandslanghaspel behoort tot de categorie kleine blusmiddelen. Groot voordeel van een brandslanghaspel is de onbeperkte voorraad aan blusmiddel. Nadeel is wel dat er niet met water op onder spanning staande elektrische apparatuur kan worden geblust want dan ontstaat er gevaar voor electrocutie. Fabrikanten van brandblusmiddelen zijn altijd bezig met het innoveren en verbeteren van deze veiligheidsartikelen. Niet alleen het blusmiddel wordt verduurzaamt ook de gebruiksvriendelijkheid (gewicht, ergonomie, blustijd, inzet in meerdere brandklassen tegelijk, enz.) en het besparen van geld bij aankoop speelt een rol (bijv. onderhoudsvrij). 

 

Brandklassen & bluscapaciteit

Brandblussers worden op basis van het type brand dat zij kunnen blussen in de betreffende brandklasse(n) gecatagoriseerd. Het type brand wordt met een letter aangegeven zoals bijvoorbeeld brandklasse-A of brandklasse-F. De meeste brandblussers zijn in meerdere brandklassen inzetbaar, zoals de brandklasse ABF-brandblussers. Schuimblussers worden bijvoorbeeld ook wel AB-blussers genoemd en poederblussers ABC-blussers. Op het etiket van alle brandblussers worden dus de letters van de brandklassen waarvoor inzet van de brandblusser geschikt is, vermeldt. Naast de letter(s) word(en) ook (een) getal(len) op het etiket genoemd. Dit heeft te maken met de maximale bluscapaciteit van de brandblusser, bijvoorbeeld 21A-144B of 55A-233B.

 

Webshop brandblussers

Voordat brandblusapparaten voor verkoop mogen worden aangeboden zijn deze door erkende testcentra uitvoerig getest en gecontroleerd. Op elke brand blusser die is goedgekeurd staat rechtsonderaan op het instructie etiket het Rijkstypekeurmerk. Dus, alleen brandblussers met het Rijkstypekeurmerk mogen in Nederland verkocht worden. Bij ons in de winkel alleen brandblussers kopen met Rijkskeurmerk. Koop eenveilig en veilig in de webshop brandblussers.