BANDPREVENTIE SCAN


De woonhuis brandveiligheid scan geeft tijdens en na de inventarisatie duidelijk beeld van de brandveiligheid bij u thuis. Het doel van de brandveiligheid scan is bewustwording en voorlichting in uw eigen leefomgeving. Tijdens de inventarisatie wordt er gekeken naar brandrisico's als elektrische apparatuur en ook de groepenkast. Heeft u een gestookte haard dan is dit zeker een van de aandachtspunten. Per verdieping wordt ieder verblijf doorgenomen waarbij tijdens onze risico inventarisatie direct wordt medegedeeld wat de eventuele verbeterpunten per ruimte zijn. Er wordt door Corona meer dan ooit vanuit huis gewerkt dus is de kantoorruimte thuis ook een voornaam aandachtspunt. Heeft u reeds brandpreventie voorzieningen zoals rookmelders en of hittemelders in combinatie met brandblusmiddelen dan kunnen wij de conditie van deze veiligheidsartikelen vanuit ervaring beoordelen. Maatwerk prijs woonhuis brandpreventie scan?ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JULI 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Voor nieuwbouw woningen geldt deze verplichting al geruime tijd echter deze regelgeving gaat vanaf 1 juli 2022 ook voor alle bestaande bouw gelden. Bij brand vallen namelijk de meeste slachtoffers door het inademen van rook en rookmelders redden mensenlevens. Dit nieuwe voorschrift is inmiddels in de bouwregelgeving opgenomen waarmee de minister invulling geeft aan advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren, leveranciers en bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat rookmelders in woningen het risico op dodelijke slachtoffers reduceert. Daarom is het Bouwbesluit op dit punt aangepast en om gebouw eigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in bestaande woningen door te voeren zal deze verplichting per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en de beschikbaarheid van voldoende koolmonoxide, rook en hitte melders bij importeurs en leveranciers.WOONHUIS BRANDPREVENTIE SCAN | BRANDVERZEKERING:

In een woning brandverzekering polis wordt door de verzekering een opsomming van te nemen maatregelen en te betrekken veiligheidsartikelen genoemd. In dit geval kunnen wij deze opsomming tijdens de woonhuisscan doorlopen en contact met de verzekering opnemen. Bijvoorbeeld als de brandverzekering een poederblusser eist... Met een poederblusser in een woning is immers desastreus..! Een schuimblusser is hier het beste alternatief echter welke schuim brand blusser is dan het beste alternatief? Op de brandblussers staan immers getallen en brandklasse letters die aangeven welke beginbrand grootte en ook voor welke brandklassen de brandblusser geschikt is. De juiste brandblusser(s) en brandmelders voor uw woning kopen kan van levensreddend belang zijn..! De scan kan periodiek worden herhaald. Het rapport is een dynamisch document op datum dat periodiek kan worden herzien en bijgewerkt. Als ruimten in uw woning (en of bijgebouwen) van grootte veranderen door verbouwing of uitbreiding kan dit de functionaliteit van een efficiënte brandmelding beïnvloeden. Behalve brandbeveiliging advies voor thuis bieden wij degelijke brandblussers met Rijkskeurmerk en kunnen wij deze periodiek voor u controleren.


BRANDPREVENTIE SCAN | GOEDKOOPSTE BRANDBLUSSERS | SPRAYBLUSSER ONDERHOUDSVRIJ:
BRANDPREVENTIE SCAN | SCHUIMBLUSSERS 6-LITER
BRANDPREVENTIE SCAN | AANVULLENDE BLUSMIDDELEN
BRANDPREVENTIE SCAN | WiFi MELDERS | 2.4 GHz
BRANDPREVENTIE SCAN | VLUCHTLADDERS