AANBIEDING BRANDBLUSSERS & BEDRIJFSVEILIGHEID | TEL. 085 - 1304 730

ONDERHOUD BLUSAPPARATEN | BRANDBLUSSERS


Wanneer onderhoud blusapparaten? In welke mate er onderhoud aan brandblusapparaten uitgevoerd dient te worden hangt van regelgeving en uw verzekering af. De blusmiddelen onderhoudsnorm NEN2559 schrijft voor dat uw brandblusser onderhoudsbedrijf jaarlijks de verrichte keuringsdatum op de gele keuringssticker(s) dient in te knippen. Echter als de regelgeving in het Bouwbesluit wordt gevolgd kunt u met eenmaal per twee jaar brandblussers keuren volstaan. Bespreek met uw brandverzekeraar welk periodiek onderhoud aan brandblusapparaten voldoende is. Zo voorkomt u problemen met de brandverzekering. In de webshop goedkope aanbiedingen voor bedrijven en particulier. Verschillende soorten brandblussers met aanbieding prijzen online kopen.


Onderhoud aan blusapparaten hangt ook af van het type brandblusser en het blusmiddel dat de brandblusser bevat. Ieder blusapparaat dient onderhouden te worden. Wel wordt onderscheidt gemaakt in jaarlijks (regulier) onderhoud en uitgebreid onderhoud aan blusapparaten. Regulier en uitgebreid onderhoud dient aan alle brandblussers in gebouwen van bedrijven, instellingen, verenigingen, ... plaatsvinden. De particuliere bezitter van (een) brandblusser(s) is (nog) niet verplicht om de onderhoudsnorm te volgen. Gezien de toename van het aantal woningbranden is het goed mogelijk dat deze regelgeving aangepast zal gaan worden. Voor het bepalen van de voorgeschreven onderhoud cyclus wordt altijd de productiedatum het het blusapparaat als uitgangspunt genomen.


Brandblusapparaten bevatten schuim, koolzuurgas of poeder. Poederblussers en koolzuurgasblussers hebben dezelfde (uitgebreid) onderhoud cyclus. Schuim blussers hebben meer onderhoud nodig dan poeder brandblussers of koolzuurgas brandblussers. Het verschil tussen poederblussers en koolzuurgasblussers t.o.v. schuimblussers zit in het uit te voeren uitgebreid onderhoud. Schuimblussers dienen in ieder vijfde jaar vanaf de productiedatum van een nieuwe vulling te worden worden. Poederblussers en koolzuurgasblussers slechts in het tiende jaar vanaf de productiedatum. Omdat nieuwe schuimblussers goedkoper zijn dan het opnieuw vullen van schuimblussers worden schuimblusapparaten veelal vijfjaarlijks vervangen. Onderhoud uitvoeren? Neem gerust contact op!


Behalve onderhoud aan brandblusapparaten voeren wij ook goedkoop onderhoud uit aan brandhaspels. Brandhaspels dienen jaarlijks gekeurd te worden. Nu in de webshop schuimblussers en poederblussers (met Rijkskeurmerk) voor bedrijven. Slechts in het tiende jaar vanaf productiedatum opnieuw vullen! Met deze (composiet) brandblussers kosten onderhoud blusapparaten besparen! Dit type brandblusser is stootvast, krasvast, lichtgewicht en roest niet!


ONDERHOUD BRANDBLUSSERS | KOSTENBESPARENDE BLUSSERS:
PRIJZEN ONDERHOUD BLUSMIDDELEN: