TRANSPORTBEUGELS CO2-BRANDBLUSSERS


Transportbeugels koolzuurgas brandblussers. Met koolzuurgasblussers veilig op elektrische apparatuur blussen zonder onder elektrische spanning komen te staan. Omdat het blusmiddel koolzuurgas uitermate geschikt is voor brand blussen in ruimten met vaak kostbare apparatuur en installaties worden koolzuurgasblussers ook aan boord van boten en voertuigen aan wanden gemonteerd. Om aan boord van schepen en voertuigen de toch zwaardere koolzuurgas brandblussers aan wandconstructies te monteren zijn transportbeugels ontworpen. Koolzuurgasblussers worden ook wel koolzuursneeuwblusser, kooldioxide en Co2 brandblusser genoemd. Online sterke transportbeugel voor 2 of 5 kilogram koolzuurgasblussers bestellen, eenvoudig en veilig!


OPHANGBEUGELS | KOOLZUURGASBLUSSERS ( CO2 ) 2 EN 5 KILOGRAM:
KOOLZUURGAS ( CO2 ) BRANDBLUSSERS:

WELKE SOORTEN KOOLZUURGAS BRANDBLUSSERS KOPEN..?

Welke koolzuurgasblusser kopen? Het kopen van de juiste koolzuurgas brandblusser hangt af van het brandrisico. Overal zijn brandbare stoffen, ontvlambare vloeistoffen en elektrische apparaten. Bij brand moet onmiddellijk worden ingegrepen. Hierbij dient het risico op letsel tijdens blussen van brand minimaal te zijn. Wanneer apparatuur of een groepenkast in brand staat moeten we tijdens het blussen niet onder stroom komen te staan. Met koolzuurgasblussers veilig in brand staande apparatuur en installaties blussen. Advies en informatie over koolzuurgas brandblussers en blusmiddelen onderhoud? Neem contact op.