ALLE SOORTEN BRANDBLUSSERS & AED BHV EHBO ARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

BLOG


Brand accu

Brand in een accu van een e-bike fiets, telefoon, auto, heftruck of ander middels accu of batterij oplaadbaar apparaat kan spontaan ontstaan. Denk eerst aan de eigen veiligheid. Bij brand in een accu kan extreme ontbranding plaatsvinden en bij lithium accu batterijen is de ontbranding nog extremer. In de webshop accu brand blusapparaten voor aanbieding prijs veilig online kopen. Bedenk bij een brandende accu, hoe klein of groot ook, dat de verbranding gassen giftig zijn. Voorkom dus inademing. Hoe kun je brandgevaar vanaf een accu of batterij herkennen? Een accu batterij kan gaan lekken, extreem heet worden, heftige geur afgeven, gaan roken en soms zelfs gaan vonken. Is dit het geval bij jouw accu batterij? Stop met het gebruik en opladen van het apparaat en breng (als dit nog mogelijk is) het apparaat naar buiten. Brand accu voorkomen? Gebruik alleen de originele oplader die bij het apparaat wordt geleverd en leg de accu tijdens het opladen niet in de volle zon. Is het oplaadbare apparaat beschadigd? Vervang deze, laat het repareren of lever deze in bij het milieu station bij je Gemeente. Handige tips zijn bijvoorbeeld om de stekker uit het stopcontact te halen als de accu vol is en laad een batterij op in de buurt van een rookmelder. Het aantal accu's en batterijen zal in de toekomst steeds verder toenemen, het aantal woningbranden dus ook. Beperk brand en koop een accu-brandblusser.

Lees meer »

Schuimblusser

De schuimblusser is de meest voorkomende brandblusser. Dit omdat een schuimblusser in diverse brandklassen kan worden ingezet. Brandblusser schuim kopen, veilig en eenvoudig online. Schuimblussers zijn gevuld met water en schuimvormend middel. Bij blussen dekt het blusschuim de brand af waardoor de brand dooft. Wat doet een schuimblusser? Met een schuim brandblusser kun je vaste stoffen, vloeistoffen en of elektriciteitsbrand tot 1000-volt blussen. De schuimblussers zijn met premix schuim gevuld. Het grote voordeel van schuimblussers is de lange blustijd en dat schuim weinig tot geen residuen achterlaat. Ander voordeel van blussen met schuim is dan ook dat je zelf het schuim kunt opruimen. Dit maakt een schuimblusser populair voor thuis onderweg en of op kantoor. Welke brandklasse schuimblusser? Schuimblussers worden steeds meer ingezet. Poederblussers steeds minder (in verband met gevolgschade). Wat is beter een poederblusser of schuimblusser? In ruimten waar geen nevenschade na het blussen van brand mag ontstaan adviseren wij  een schuimblusser te kopen. Dit geldt ook voor brandblussers in voertuigen en thuis. Wat niet blussen met schuimblusser? Is er een gasbrand, metaalbrand of vetbrand dan kan een schuimblusser niet gebruikt worden. Welke afstand schuimblusser? Bewaar tijdens het blussen altijd een afstand van minimaal één meter tot de brand. Dit geldt bij gebruik van elk type brandblusser. Hoeveel brandblussers nodig? Hoeveel schuimblussers voor bedrijfsruimte, woning, vaartuig of voertuig nodig zijn hangt van de grootte van de ruimte, de soort te verwachten brand, aantal verdiepingen en eventuele aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen. Koop voor thuis en voor op het werk een brandblusser met minstens 6-liter-schuim (of 6-kilo-poeder) inhoud. Met brandblussers die deze inhoud bevatten voldoe je aan verzekeringseis en gebruiksvergunning van het pand. Ander voordeel van brandblussers met 6-liter-schuim (of 6-kilo-poeder) is dat er meer blusmiddel voorhanden is om een voldoende serieuze bluspoging te wagen. Neem contact op voor meer informatie bij het kopen van een schuimblusser.

Lees meer »

AED verplicht

Een AED apparaat zou bij bedrijven, instelling en organisatie vanaf 50 medewerkers verplicht aanwezig dienen te zijn. De vakbond FNV wil dat een AED vanuit de Arbowet in o.a. bedrijven verplicht wordt gesteld. Volgens deze vakbond doet men te weinig aan hartfalen preventie op de werkvloer. Het aanschaffen van een AED is onderdeel van de verplichte bedrijfsrisico inventarisatie (RI&E). De bestuurders van organisaties met meer dan 50 medewerkers dienen aan de te maatregelen voortkomend uit de risico inventarisatie te voldoen. Heeft u binnen uw bedrijf, instelling, vereniging of andere organisatie reeds een AED? Dan is raadzaam dat zowel bedrijfshulpverleners als (gewone) medewerkers in het gebruik ervan worden opgeleid door middel van het volgen van een BHV-cursus. Het is op dit moment niet bekend hoeveel bedrijven, verenigingen, instellingen en organisaties een AED hebben. In de webshop bieden wij betrouwbare AED apparaten naar wens met en zonder accessoires. Het is ook mogelijk om behalve in een bedrijfspand een AED ook buiten aan de gevel te monteren. Hiertoe biedt de verwarmde AED kast (met pincode) uitkomst. Wij voorzien in zowel levering van AED apparaten als ook in montage van AED kasten.

Lees meer »

Pictogram

Pictogram brandblusser kopen? Borden pictogrammen brandblusser met symbool om plaats brandblussers aan te duiden. De bordjes voldoen aan Europese norm ISO7010. Pictogrammen zijn wettelijk verplicht in elk bedrijf. Dit met als doel om de bedrijfsveiligheid te verbeteren. Pictogram brandblusser verplicht? Om aan de eisen op het gebied van brandveiligheid in bedrijfsgebouwen (Bouwbesluit) is een pictogram bord brandblusser verplicht. Dit geldt natuurlijk ook voor gebouwen van de Overheid, instellingen, verenigingen en winkels. Aan de hand van pictogrammen is snel zichtbaar waar een brandblusser hangt. Op het gebied van AED, BHV, EHBO en brandpreventie zijn er nogal wat specifieke veiligheidspictogrammen te koop. Houdt rekening bij het kopen van deze bordjes dat de minimale afmeting van deze bordjes 20x20cm dient te zijn. Met uitzondering van de vluchtweg borden want deze zijn rechthoekig niet vierkant. Welke pictogrammen zijn in bedrijven verplicht? Dit zijn pictogrammen voor aanduiding blusmiddelen en aanduiding vluchtwegen. Aan te raden bord is het EHBO bord met het witte kruis op een groene achtergrond die een EHBO post en of de locatie van een verbandkoffer aanduidt. Waar pictogram plaatsen? Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt aan goede zichtbaarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Een brandblusser pictogram kan in de praktijk door obstakels niet altijd boven de brandblusser worden geplaatst. Het is dan toegestaan om het bordje in de meest direct nabijheid van de brandblusser op de wand aan te brengen. Bij de projectie van brandblussers in bedrijfsgebouwen en publieke ruimten dient er boven iedere brandblusser (en brandslanghaspel) een pictogram bord opgehangen te worden. Wij kunnen ook voor u inventariseren hoeveel brandblussers en bordjes er minimaal nodig zijn (zie ook RI&E).

Lees meer »

Wat kost een brandblusser

Wat kost een goede brandblusser? De prijs voor een brandblusser is afhankelijk van type en inhoud. Het spreekt voor zich dat een accu-brandblusser duurder is dan een schuimblusser. Wij bieden betrouwbare brandblussers voor aanbieding prijzen. Een brandblusser verhoogt de brandveiligheid thuis, onderweg en op het werk. Op de pagina brandblussers-voor-thuis meer informatie en prijzen van verschillende soorten brandblussers die je kan kopen. In de brandblusser webshop ruim aanbod aan scherpe brandblusser prijzen. Is uw woning of bedrijf voorzien van brandblussers? Voor de betrouwbare werking wil je dat een brandblusser bij brand functioneert. Het keuren van een brandblusser thuis of blusmiddelen op-het-werk is dus belangrijk. Het keuren van blusmiddelen is voor bedrijven zelfs verplicht. Brandblusser kopen voor uw bedrijf of thuis? BlusPunt Brandblussers levert betrouwbare blusmiddelen. Een beginnende brand kan eenvoudig bedwongen worden met brandblussers. Uiteraard moet een brandblusser wél geschikt zijn voor de ruimte waarin deze wordt opgehangen. De meest bekende blussers zijn schuimblussers, poederblussers en CO2 brandblussers. De CO2 brandblusser wordt ook wel koolzuursneeuwblusser genoemd. Nieuwe brandblusser bij action, gamma, praxis, aldi kopen? Dat kan natuurlijk echter wordt dan geen keuringssticker geleverd. Ook geen advies omtrent waar het blusmiddel in het gebruik wel en niet voor geschikt is. De prijs van een brandblusser ligt bij deze winkelbedrijven  een stuk hoger dan bij een brandblusser bedrijf. Bij ons kunt u een gekeurde brandblusser kopen. Én voor een goedkope prijs plus binnen een straal van 30 kilometer geen bezorgkosten.

Lees meer »

Schuimblusser of poederblusser

Een brandblusser is toch een brandblusser...? Er zijn verschillen tussen brandblussers. Wat is het verschil bijvoorbeeld tussen een poeder brandblusser en een schuimblusser? In ruimten waar je geen nevenschade na het blussen van een brand wilt hebben wordt geadviseerd een schuimblusser te kopen. In ruimten voertuigen en vaartuigen wordt aangeraden om geen poederblusser te kopen. Een schuimblusser is een brandblusser met voorgemengd water en schuim. Ander verschil tussen brandblussers onderling is de blusrating. Hoe hoger de getallen (met daarnaast de letter van de betreffende brandklasse) op het etiket des te grotere brand kunt u ermee bestrijden. Ook de inhoud van schuimblussers verschilt. Schuimblussers zijn met 2, 6 en 9 liter inhoud te koop en poeder brandblussers met 2, 6, 9 en 12 kilo inhoud. Neem voor advies contact op voor het kopen van een poederblusser of schuimblusser. 

Lees meer »
ASSORTIMENT BLUSMIDDELEN & BEDRIJFSVEILIGHEIDSARTIKELEN: