Brandblusser verzekering

Gepubliceerd op 19 maart 2024 om 06:14

Brandblusser Unive verzekering kopen? Een inboedelverzekering voor thuis kun je prima via Unive regelen. Vaak komt daarbij de eis om een brandblusser of soms meerdere brandblussers te kopen. Bij het kopen van een brandblusser volgens verzekeringseisen volgt de vraag wat de beste brandblusser voor thuis is? Ook het risico op brand thuis neemt immers met de komst van elektric-vehicles en ebikes toe. Gelukkig bieden wij ook voordelige batterij-accu brandblussers. Beste brandblusser voor thuis in je woning is een ABF schuimblusser met 6-liter inhoud. Koop geen poeder brandblusser omdat de gevolgschade van blussen met poeder enorm is. Ook reinigen na blussen met poeder is kostbaar. Beste brandblussers voor de woonhuisverzekering zijn PFAS vrije ABF-schuimblussers. Brandblusser voor thuis kopen? Wij adviseren PFAS vrije ABF schuimblussers. De Overheid gaat PFAS vrije schuimblussers nl. verplichten.

Soorten brandblussers

Er zijn verschillende soorten brandblussers die je kunt overwegen voor thuis zoals:

  • Schuimblussers - brandklassen AB > hout - papier - textiel - vloeistoffen - elektrische apparatuur tot 1000-volt.
  • CO2-brandblussers - brandklasse B > vloeibare en vloeibaar wordende vloeistoffen - elektrische apparatuur tot 1000-volt.
  • Lithium-ion brandblussers - brandklasse A > elektrische apparatuur tot 1000-volt - lithium-ion batterij branden.
  • Schuim/vet brandblussers - brandklassen ABF > hout - papier - textiel - vetbrand - apparatuur tot 1000-volt.

Brandblusser voor thuis kopen

Je kunt brandblussers voor thuis ook kopen bij bouwmarkten echter dien(en)t de brandblusser(s) volgens de verzekering wel te zijn voorzien van een controle sticker met actuele datum. De verzekering controleert regelmatig of de brandblussers ook worden onderhouden. Andere te verwachten vragen vanuit polis voorwaarden kunnen zijn om voldoende rookmelders te plaatsen. Indien het een brandverzekering voor een woning met rieten dak betreft wordt er vanuit gegaan dat de schoorsteen periodiek geveegd wordt en dat er een vonkenvanger en vonkenscherm aanwezig zijn. De brandveiligheid dekking is onderdeel van de inboedelverzekering en opstalverzekering. Deze verzekeringen kunnen dekking bieden voor schade door brand. Ook Unive controleert hierop. Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat u de brandpreventie thuis in de woning goed op orde hebt en dat u verzekerd bent tegen brandschade.Controle brandblussers Drenthe

Controle van brandblussers dient verricht te worden door de professional. Een REOB gediplomeerde monteur. Deze is op de hoogte van de werking, eisen en onderhoud aspecten die van kracht zijn. De NEN2559 bepaald dat kleine blusmiddelen periodiek gecontroleerd moeten worden. Voor het bedrijfsleven geldt deze regel al heel lang. Echter woonhuisverzekeringmaatschappijen stellen in bepaalde particuliere omgevingen dat ook hier de brandblussercontrole in ieder jaar dient te gebeuren. Neem dan ook goed de voorwaarden in de inboedelverzekering of opstalverzekering door en ga goed na wat in uw geval  aansluit op de brandverzekering. Wij raden je in ieder geval altijd aan om de brandblusapparaten thuis te laten controleren. Wij controleren brandblussers in Drenthe.

Naast dat periodieke controle van brandblussers ook door Unive wordt voorgeschreven dient de inhoud van schuimblussers in ieder 5e jaar vanaf productie vervangen te worden. De buitenkant van brandblussers gaat twintig jaar mee. De Overheid acht na deze periodie van twintig jaar brandblussers niet meer als voldoende betrouwbaar. Brandblussers dienen dan na twintig jaat duurzaam te worden afgevoerd. Bijvoorbeeld naar het plaatselijke afvalstation binnen uw Gemeente. Wordt dit niet gedaan dan loopt men het risico dat de brandblusser na verloop van tijd een rondvliegend projectiel kan worden. Het onderhouden van brandblusapparaten is een belangrijk aandachtspunt van de brandpreventie thuis. Het is aan te raden om hier op een structurele manier mee om te gaan.

Aanvullende tips

  • Controleer de voorwaarden in de brandverzekering polis. Let op wat er precies gedekt is door de verzekering en welke uitsluitingen van toepassing zijn.
  • sommige verzekeraars, waaronder Unive, kunnen korting bieden op je premie als je bepaalde rookmelders en brandblussers plaatst.
  • periodieke controle: zorg dat brandblussers en rookmelders regelmatig gecontroleert en onderhouden worden.
  • neem voor persoonlijk advies over rookmelders en brandblussers voor thuis gerust contact met ons op.