Pictogram nooduitgang

Gepubliceerd op 20 maart 2024 om 10:07

Een pictogram voor een nooduitgang is een grafische weergave die aanwezige personen snel en duidelijk wijst naar de dichtstbijzijnde uitgang in geval van een noodsituatie. Deze pictogrammen zijn tegenwoordig zelfs Europees gestandaardiseerd om universeel voor iedereen begrijpelijk te zijn, ongeacht taal of cultuur. De meest recente geldende Europese Norm voor pictogrammen is EN-ISO7010. Bij ons in de webshop alle soorten bedrijfsveiligheid-pictogrammen  voor aanbieding prijzen. Van AED pictogrammen tot en met de groene verzamelplaatsbord pictogrammen voor op het buitenterrein en bedrijfsterrein.

 

Kenmerken van een nooduitgang pictogram zijn:

  1. Symbolen: het pictogram toont een rennende persoon in deuropening en pijl die de vluchtroute richting (rechtdoor) aangeeft.
  2. Kleur: de achtergrond van een nooduitgangspictogram is meestal groen omdat groen wordt geassocieerd met veiligheid en doorgang.
  3. Tekst: in bepaalde gevallen kan het woord "Exit" erbij staan, de meeste pictogrammen vertrouwen op grafische weergave voor universele herkenbaarheid.

Hierboven afgebeeld pictogram is een voorbeeld van een veelvoorkomend pictogram nooduitgang. Dit specifieke pictogram is volgens de NEN-EN-ISO7010 norm, die internationaal wordt erkend voor veiligheidspictogrammen. De Norm is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van (brand)veiligheid in bedrijven. Vanuit de Arbowet is het verplicht om boven of in de directe nabijheid van oogspoelstations, nooduitgangen, brandblussers, brandhaspels, BHV en en EHBO voorzieningen (verbandkoffer) een pictogram (minimaal afmeting in bedrijfspanden 20x20cm) te plaatsen. In de pictogrammenshop alle soorten locatie aanduiding pictogrammen. Van gebodsborden, waarschuwing borden tot BHV borden. Pictogrammen voor optimale veiligheid op de werkvloer.


Belang van Standaardisatie

Standaardisatie van nooduitgang pictogrammen is belangrijk om verwarring te voorkomen en om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht hun moedertaal of achtergrond, snel en veilig de uitgang kan vinden in een noodsituatie. Nooduitgang borden met afmeting 15x30cm zijn de meest gebruikte borden. Deze zijn verkrijgbaar in stevig kunststof en zijn eenvoudig met kit of tape met sterke kleefkracht aan wanden en op deuren of andere ondergronden te bevestigen. In de regel wordt redelijk goed aan deze verplichting (Zorgplicht en Arbowet) voldaan. Wil je toch net even meer doen aan de bedrijfsveiligheid op de werkvloer dan adviseren wij om een van de EHBO-wandsystemen aan te schaffen. Deze zijn inclusief artikelen, wandafstandhouders en voorgeprinte pictogrammen.

Gebruik en plaatsing

Nooduitgang pictogrammen moeten duidelijk zichtbaar zijn, voldoende verlicht, en geplaatst op strategische locaties zoals boven deuren, in gangen, en alle andere plekken waar de route naar de nooduitgang wordt aangegeven. Regelmatige inspectie en reiniging zijn essentieel om ervoor te zorgen dat deze nood uitgang (vluchtroute) borden in geval van nood goed zichtbaar zijn. Kijk bijvoorbeeld in winkels eens naar noodverlichtingen en vluchtroute borden. Vaak zit er een enorme laag stof, viezigheid en spinnenwebben op. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Reinig deze veiligheidsvoorzieningen ook af en toe.

Wetgeving en Normen

In veel landen zijn wettelijke vereisten voor aanwezigheid en plaatsing van nooduitgangspictogrammen in openbare gebouwen, kantoren, en andere locaties waar mensen samenkomen. Deze voorschriften zijn vaak gebaseerd op internationale normen zoals ISO7010 en lokale bouw en veiligheid voorschriften. Door gebruik van duidelijke en gestandaardiseerde pictogrammen kan worden bijgedragen aan de veiligheid van iedereen in een gebouw of ruimte. Denk maar aan alle benodigde standaard pictogrammen benodigd voor de risico inventarisatie en evaluatie ( RI-E ) in bedrijven en organisaties.