BRANDBLUSSERS VOOR DAKDEKKERS


Aanbieding brandblussers voor dakdekkers. De goedkoopste A-merk ABC poeder brandblussers voor de dakdekker. Brandblussers voor dakdekkers inclusief controlesticker. Poeder blusapparaten goedgekeurd voor brandbestrijding bij zowel hoge temperaturen als zeer lage temperaturen tot -30. Het ABC bluspoeder zorgt dat de brand door een tekort aan zuurstof dooft. Dakdekkers dienen bij brandgevaarlijke dakdekwerkzaamheden twee poederblussers van 12-kilo op het dak bij zich in de buurt te hebben. Dit is conform de vereisten van verzekering, overheden en de brandweer. In de webshop alle soorten poederblussers. Op deze pagina de goedkoopste 12-kilo brandblussers voor dakdekker.


POEDERBLUSSERS 12-KILO | ABC POEDER:

HOEVEEL BRANDBLUSSER BIJ DAKWERKZAAMHEDEN

Het dakdekkersbedrijf dient ervoor zorg te dragen dat bij werkzaamheden op daken minimaal twee brandblussers van 12 kilo per stuk zijn. Ook dient er een verbandkoffer op het dak te zijn. Zowel de brandblussers als verbandkoffer dienen te zijn voorzien van een actuele datumsticker. Op zoek naar poederblusser voor dakdekker? Specifiek voor dakdekkers bieden wij deze poederblussers. Een stevige poederblusser met degelijke verzegeling zoals het hoort. Let erop dat de poederblusser 12-kilo ABC poeder bevat bedoeld voor het blussen van brandklasse ABC branden. De verzekering zal je dit type brandblusser voorschrijven. Wij adviseren dakdekker bedrijven voor werkzaamheden op het dak altijd twee poederblussers 12-kilogram bij zicht te hebben. Goedkoopste poederblussers.


POEDERBLUSSERS | BRANDBLUSSER PICTOGRAMMEN:

BRANDGEVAAR DAKWERKZAAMHEDEN

Tijdens dakwerkzaamheden is er risico op brand. Dakdekkersbedrijven hebben de verplichting om de daartoe voorgeschreven brandblussers op de klus bij zich te hebben. Dakdekker werken immers met open vuur verhitten bitumen daken. Een brand op het dak kan dan snel ontstaan. Het kan zelfs zo zijn bij dak werkzaamheden met de gasbrander onder het dak dat warmestraling ervoor zorgt dan onder het dak brand ontstaat. Poederblussers voor dakdekkers dienen egen een stoot te kunnen. In de webshop robuuste ABC poederblussers inclusief controlesticker. Online de goedkoopste brandblusser voor de dakdekker.