SCHUIMBLUSWAGENS | 50-LITER SCHUIM


Schuimbluswagen nodig? De 50-liter schuimbluswagen is in de webshop van BlusPunt Brandblussers met diverse soorten met AFFF blusschuim verkrijgbaar. Dit type schuimbluswagen heeft een inhoud van 50-liter schuim geschikt voor het blussen van een grote brand in de brandklassen A (vaste stoffen) en brandklasse B (vloeibare stoffen). Schuimbluswagens voor aanbieding prijzen voor bedrijven in de industrie, luchtvaart, research, logistieke opslag en overige toepassingen. Met de grote voorraad aan blusmiddel in een 50-liter schuimbluswagen kunt u gedurende een langere tijd, dan met draagbare schuimblussers, blussen. De mate van effectief blussen wordt met name bepaald door het volume aan blusmiddel dat per seconde op de brand kan worden gebracht. In de shop verschillende soorten bluswagens en ook goedkope draagbare-schuimblussers. Advies schuimbluswagen? Neem contact op.


SCHUIMBLUSWAGENS | SCHUIM ( OOK VORSTVRIJ ):
SCHUIMBLUSWAGEN | LOCATIE PICTOGRAM BORDEN: