Onderhoudsvrije brandblusser automatisch universeel 73º (incl. houder)

SUPERAANBIEDING
€ 127,13 € 108,71
Artikelnummer: 545779

Automatische brandblusser 16m3 bereik. Automatische brandblusser welke bij detectie van 73ºC zichzelf automatisch activeert. Zonder 230 volt en zonder tussenkomst van personen. Het ecologische blusmiddel wordt over de brand verspreid zodat het een afdekkende film over de brand legt. Herontsteking van de brand wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Wordt vooral toegepast in ruimten en ook in kasten waarin zich kostbare elektrische apparatuur bevindt als in meterkasten, groepenkasten, kweek kasten, schakelkasten, motorruimten. Brandblusser met groot blusbereik en het blusmiddel is zelfs vorstbestendig bij temperaturen tot min 20 ..! Elders brand..? Neem de blusser uit de houder en werp deze in de brand.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER | GROTE BLUSCAPACITEIT | BRANDKLASSEN A - B - C | APPARATUUR TOT 1OOO-VOLT

Werking automatische brandblusser door versneld verlagen van de ontbrandingstemperatuur. Door warmte onttrekking en verstikking van het vuur door een sterk afdekkend verkoelend werkend blusmiddel. Automatische brandblusser behoeft enkel een visuele controle en geen onderhoud. Automatische blusser immuun voor trillingen en schokken, welke schadelijk zijn voor de meeste andere brandblussers, om vroegtijdig brand op te merken en branduitbreiding te voorkomen. Brand kan onverwacht en op ieder moment ontstaan. Vanuit media vernemen we dagelijks dat een catastrofale brand in de meterkast begonnen was. Bescherm u dus tegen de gevolgen van brand en bestel deze onderhoudsvrije automatische blusser met tien jaar houdbaar blusmiddel in de webwinkel. In onze blusmiddelen webshop bieden wij ook erkende goedkope soorten schuimblussers, poederblussers, vetblussers, koolzuurgasblussers en sprayblussers.


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSER | ENKELE TOEPASSINGEN