AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS | WEBSHOP


Automatische brandblussers voor 24/7 brandpreventie. Automatische schuimblussers en Novec blussers die zonder 230V aansluiting of tussenkomst van personen automatisch brand blussen. Brandblusser meterkast, groepenkast, CV-kast, ICT kast of montage motorruimte, wasdroger en brandrisicovolle objecten in bedrijven en thuis. Bij brand moet er onmiddellijk worden ingegrepen. Risico op letsel tijdens brand blussen dient minimaal te zijn. Wanneer elektrische apparatuur in brand staat moeten we niet onder stroom komen te staan. De automatische blussers zijn zelfactiverende blussers en eenvoudig op iedere plaats op te hangen, om uitbreiding van brand te voorkomen. Advies automatische brandblussers? 


AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS | UNIVERSEEL BLUSMIDDEL:
AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS ( ZONDER DOORMELD CONTACT ) | NOVEC BLUSGAS:
AUTOMATISCHE BRANDBLUSSERS ( MET DOORMELD CONTACT ) | NOVEC BLUSGAS: